Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Ofert w bazie:
2462
W tym archiwalnych:
2353
 1. SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ ZA ICH PRZEPROWADZANIE zrealizowane zgodnie z programem określonym w załącznikach nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 628 z dnia 08.05.2015). [2020-3573-139]
  Termin: 03-07.02.2020 Zapisy on-line
  Termin rejestracji on-line: 2019-12-30 - 2020-01-24
  Koszt uczestnictwa: 100,00 zł
  Organizator: Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, GUMed
  Kontakt: Ryszard Milczarek
  e-mail: ryszard.milczarek@gumed.edu.pl
 2. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Mikroskop operacyjny w leczeniu endodontycznym [05-786/3-07-008-2020]
  Termin: 03-04.02.2020 zapisano komplet uczestników
  Organizator: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, GUMed
  Kontakt: Beata Łasińska
  Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed; ul. E. Orzeszkowej 18; 80-208 Gdańsk
  tel.: +48583491679, fax: +48583491679, e-mail: beata.lasinska@gumed.edu.pl
 3. Położnictwo i ginekologia
  Endoskopia - kurs indywidualny i/lub Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny [05-724/3-09-124-2020]
  Termin: 03-07.02.2020 zapisano komplet uczestników
  Organizator: Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, GUMed
  Kontakt: Emilia Bibel
  tel.: (58) 584-40-40, e-mail: ginekologia@gumed.edu.pl
 4. Anestezjologia i intensywna terapia
  Intensywna terapia z elementami toksykologii [05-701/1-03-004-2020]
  Termin: 03-07.02.2020
  Organizator: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, GUMed
  Kontakt: Anna Dylczyk-Sommer
  tel.: 58 349 32 70, e-mail: klanest@gumed.edu.pl
 5. Anestezjologia i intensywna terapia
  Toksykologia. (system modułowy) [05-701/3-02-006-2020]
  Termin: 04-06.02.2020
  Organizator: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, GUMed
  Kontakt: Anna Dylczyk-Sommer
  tel.: 58 349 32 70, e-mail: klanest@gumed.edu.pl
 6. Ortodoncja
  Alergologia - zagadnienia ortodontyczne [05-782/3-11-013-2020]
  Termin: 05-06.02.2020
  Organizator: Zakład Ortodoncji, GUMed
  Kontakt: Mariola Pikulska
  e-mail: ortodoncja@gumed.edu.pl
 7. RÓŻNE SPECJALNOŚCI
  Zdrowie Publiczne -modułowy [05-730/3-42-024-2020]
  Termin: 06-16.02.2020
  Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed
  Kontakt: Beata Gronek, tel. (58) 349 1540
  zgłoszenia wyłacznie on-line www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl
 8. Mikrobiologia medyczna
  Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce. MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA - stary tryb. [08-024/5-01-007-2020]
  Termin: 07-08.02.2020 Zapisy on-line
  Termin rejestracji on-line: 2019-12-10 - 2020-01-31
  Koszt uczestnictwa: 300,00 zł
  Organizator: Zakład Medycyny Laboratoryjnej, GUMed
  Kontakt: mgr Hanna Myszkowska
  Zapisy wyłącznie ON-LINE przez stronę GUMed w zakładce Kształcenie podyplomowe.
  tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl
 9. Położnictwo i ginekologia
  Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych [05-724/3-07-090-2020]
  Termin: 10-14.02.2020
  Organizator: Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, GUMed
  Kontakt: mgr Emilia Bibel
  tel.: (58) 584-40-40, e-mail: ginekologia@gumed.edu.pl
 10. Położnictwo i ginekologia
  Ultrasonografia- kurs praktyczny indywidualny. IIIR. [05-724/3-08-341-2020]
  Termin: 10-14.02.2020 zapisano komplet uczestników
  Organizator: Klinika Położnictwa, GUMed
  Kontakt: Iwona Werbanowska
  e-mail: klinikapoloznictwa@gumed.edu.pl
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl