Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii. (Laboratoryjna diagnostyka medyczna). [08-020/3-01-023-2024]

Termin: 15-19.11.2024
Koszt uczestnictwa: 960,00 zł
Organizator: Zakład Medycyny Laboratoryjnej, GUMed
Kontakt: mgr Hanna Myszkowska
Zapisy wyłącznie ON-LINE na stronie GUMed w zakładce =Kształcenie podyplomowe=
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 01.02-30.06.2024

Liczba wolnych miejsc: 1


Dodatkowe informacje:

Kurs hybrydowy, obowiązkowy, płatny dla diagnostów laboratoryjnych odbywających szkolenie specjalizacyjne z Laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
15.11.2024 8.15-9.00 Patofizjologia nerek. Najczęstsze choroby nerek i układu moczowego. Podstawy diagnostyki nefrologicznej.
15.11.2024 9.15-10.45 Mocz jako materiał analityczny w chorobach nerek i układu moczowego. Sposoby pobierania i transportu. Pobieranie, transport i zabezpieczanie kału, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała oraz płynu stawowego. Podstawowe błędy przedlaboratoryjne i analityczne w praktyce laboratoryjnej.
15.11.2024 11.00-12.30 Kontrola jakości badania moczu. Osad moczu - problemy diagnostyczne.
15.11.2024 12.45-14.30 Techniczne i metodyczne aspekty proteinurii.
15.11.2024 14.45-17.00 Laboratoryjne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. • Wartość diagnostyczna badania PMR w różnicowaniu chorób: neuroinfekcyjnych, po wylewach podpajęczynówkowych, w SM i chorobie Alzheimera.

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
18.11.2024 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE ORGANIZOWANE W ZAKŁADZIE MEDYCYNY LABORATORYJNEJ UL. DĘBINKI 7 W GDAŃSKU 8.15-9.00 Mocz – ocena parametrów fizykochemicznych i badanie osadu moczu.
18.11.2024 9.15-10.45 Laboratoryjne badanie płynów z jam ciała - ocena cech fizyko-chemicznych i cytologicznych. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Specyfika badania płynu stawowego w rozpoznawaniu chorób reumatycznych, infekcyjnych, dny moczanowej prawdziwej i rzekomej.
18.11.2024 11.00-13-15 Prawidłowe wykonanie i barwienie preparatów cytologicznych płynu stawowego, płynów surowiczych z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego przy użyciu cytowirówki. Mikroskopowa cytodiagnostyka w/w płynów oraz różnicowanie komórek na podstawie zdjęć komputerowych z ciekawych przypadków klinicznych. Interpretacja wyników i pułapki diagnostyczne.
19.11.2024 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE ORGANIZOWANE W ZAKŁADZIE PARAZYTOLOGII TROPIKALNEJ UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9B W GDYNI 8.15-10.30 Rodzaje materiału do badań parazytologicznych i metody badań parazytologicznych; Metody bezpośrednie, pośrednie i molekularne. Znaczenie diagnostyczne i interpretacja badań immunologicznych , wykrywanie przeciwciał i antygenów.
19.11.2024 10.45-14.30 Diagnostyka zarażeń wybranymi pierwotniakami i helminantami (nicienie, płazińce).
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl