Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodny z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2024-4728-61] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 08-17.04.2024
Koszt uczestnictwa: 7200,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
08.04.2024 Wstęp
08.04.2024 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
08.04.2024 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
08.04.2024 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
08.04.2024 Podstawy HBO
08.04.2024 Zatrucie tlenkiem węgla
08.04.2024 Trudnogojące się rany
08.04.2024 Komory hiperbaryczne
09.04.2024 Higiena w komorach
09.04.2024 Toksyczność tlenu
09.04.2024 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
09.04.2024 Uszkodzenia popromienne
10.04.2024 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
10.04.2024 Inne wskazania do HBO
10.04.2024 Zespoły kompartmentalne
10.04.2024 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
11.04.2024 Dekompresja i choroba dekompresyjna
11.04.2024 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
12.04.2024 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
12.04.2024 Ochrona ppoż.
12.04.2024 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
08.04.2024 Sesja HBOT
08.04.2024 Sesja HBOT
09.04.2024 Sesja HBOT
09.04.2024 Sesja HBOT
09.04.2024 Komory i urządzenia
09.04.2024 Sesja HBOT
09.04.2024 Sesja HBOT
10.04.2024 Sesja HBOT
10.04.2024 Sesja HBOT
10.04.2024 Kwalifikacja i urządzenia
11.04.2024 Sesja HBOT
11.04.2024 Sesja HBOT
11.04.2024 Ćwiczenia ppoż.
11.04.2024 Sesja HBOT
11.04.2024 Sesja HBOT
12.04.2024 Sesja HBOT
12.04.2024 Sesja HBOT
12.04.2024 Sesja HBOT
12.04.2024 Sesja HBOT
12.04.2024 Komory i urządzenia
15.04.2024 Sesja HBOT
15.04.2024 Sesja HBOT
15.04.2024 Kwalifikacja, opieka, procedury
15.04.2024 Sesja HBOT
15.04.2024 Sesja HBOT
16.04.2024 Sesja HBOT
16.04.2024 Sesja HBOT
16.04.2024 Sesja HBOT
16.04.2024 Sesja HBOT
17.04.2024 Sesja HBOT
17.04.2024 Sesja HBOT
17.04.2024 Kwalifikacja, opieka ,procedury
17.04.2024 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl