Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Periodontologia
Choroby błony śluzowej jamy ustnej [05-783/5-03-017-2024] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 13-15.03.2024
Organizator: Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, GUMed
Kontakt: Mariusz Bochniak
e-mail: parodont@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
13.03.2024 Specyfika wykwitów na błonie śluzowej jamy ustnej
13.03.2024 Diagnostyka, różnicowanie i leczenie aftoz;
13.03.2024 Alergie w jamie ustnej i objawy niepożądanego działania leków w jamie ustnej- diagnostyka i różnicowanie
13.03.2024 Choroby języka i warg.
14.03.2024 Diagnostyka, różnicowanie i leczenie chorób infekcyjnych jamy ustnej (bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych);
14.03.2024 Zasady prawidłowej dokumentacji fotograficznej patologii jamy ustnej
15.03.2024 Wady rozwojowe jamy ustnej.
15.03.2024 Stomatopatie protetyczne i ich leczenie.
15.03.2024 Diagnostyka, różnicowanie i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej.
15.03.2024 Wybrane zespoły bólowe w rejonie jamy ustnej i twarzy - diagnostyka różnicowa, badania dodatkowe, schematy postępowania.
15.03.2024 Zaliczenie kursu - kolokwium końcowe.

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
14.03.2024 Pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego lub mikologicznego.
14.03.2024 Diagnozowanie i leczenie farmakologiczne chorób błony śluzowej omawianych na kursie.
15.03.2024 Diagnozowanie i leczenie farmakologiczne chorób błony śluzowej omawianych na kursie.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl