Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Transplantologia kliniczna
Problemy onkologiczne w przeszczepianiu komórek tkanek i narządów [05-761/3-07-012-2024] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 26.04.2024
Organizator: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUMed
Kontakt: Anna Pitra
tel.: 58 584 47 00, e-mail: apitra@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
26.04.2024 Leki immunosupresyjne i ich rola w etiopatogenezie nowotworów po przeszczepieniu narządów
26.04.2024 Nowotwory narządowe po przeszczepieniu narządów unaczynionych
26.04.2024 Etiopatogeneza nowotworów skóry po przeszczepieniu narządu
26.04.2024 Nowotwory skóry po przeszczepieniu narządu
26.04.2024 Nowotwory przeniesione od dawcy. Zmiana immunosupresji po rozpoznaniu nowotworu.
26.04.2024 Zgłoszenie pacjenta z nowotworem w wywiadzie do transplantacji
26.04.2024 Profilaktyka nowotworów narządowych u chorych poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu
26.04.2024 Profilaktyka nowotworów skóry po przeszczepieniu narządów unaczynionych
26.04.2024 Kolokwium zaliczeniowe
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl