Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

zajęcia - profesor Matthieu Montes pt. “Computational methods in drug design" w ramach projektu POWER.03.05.00-22-Z082/18 „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, zadanie 2 – Włączenie wykładowców zagranicznych w proces kształcenia (moduł 1) [2023-4459-148] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 30.05.2023
Organizator: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, GUMed
Kontakt: inf. o wykładzie (dr hab. Anita Kornicka tel.19-51), zapisy (Magdalena Perzanowska tel. 1218)
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a; 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 19-51, fax: 58 349 1218, e-mail: kadrydydaktyka@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 22-30.05.2023

Liczba wolnych miejsc: 288


Dodatkowe informacje:

W celu rejestracji on-line należy:
1. Zalogować się https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/login (Login i hasło identyczne jak do Extranetu),
2. W lewostronnym menu wybrać klawisz “Mój profil”
3. Sprawdzić czy w wierszu “Dane do kursu” jest zaznaczona opcja “POWER dla studentów”
4. Wypełnić puste pola formularza, w polu “tytuł” dopuszczalny jest brak informacji lub myślnik (data rozpoczęcia wsparcia to data bieżąca)
5. W przypadku braku np. tel. stacjonarnego lub numeru domu dopuszczalny jest myślnik lub 0
6. Niestety rzadko, ale pojawia się problem ze słownikami nazw ulic, w takim przypadku dopuszczalne jest jako dane kontaktowe wpisanie gdańskiego adres zamieszkania
7. Po pełnym uzupełnieniu formularza proszę jeszcze raz kliknąć po lewej stronie ,,kursy POWER dla studentów”. Pojawi się ponownie kurs, a po prawej stronie będzie zielone okienko ,,zapisy on-line”
8. Proszę kliknąć w to okienko i skorzystać z zielonego klawisza “Zapisz się na ten kurs”
9. Po skutecznym zapisaniu pojawi się napis “Zostałeś zapisany na wybrany kurs!”
To register on-line, please:
1. Log in https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/login (Login and software identical to Extranet),
2. In the left-hand menu, select the button “My profile”
3. Check if the “POWER for students” option is selected in the “Course data” line
4. Filling in an empty form field, in the “title” field, there is no information or a dash (current data support start date)
5. In the absence of, for example, a landline telephone or permanent house number, there is a dash or 0
6. Unfortunately, rarely, but there is a problem with street name dictionaries, in this case it is contact details entering the memory address of Gdańsk
7. After filling in for students, please re-enter “POWER courses for students” on the left side.
8. Please include in this window and the blue button “Sign up for this course”
9. After a successful inscription, the inscription “You have been enrolled in the selected course!” will appear

Program kursu

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
30.05.2023 09:00 Projektowanie leków z wykorzystaniem modelowania molekularnego. Prelegent ściśle współpracuje z grupami eksperymentalnymi i aktywnie rozwija metody i narzędzia do projektowania ligandów.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl