Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

ZAAWANSOWANE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE - POWER 3.5 [2023-4458-149]

Termin: 26.06-02.07.2023
Organizator: Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju, GUMed
Kontakt: Joanna Radzanowska
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
tel.: 583491162, fax: 583491111, e-mail: kadrydydaktyka@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 22.05-04.06.2023

Liczba wolnych miejsc: 10

Liczba oczekujących na potwierdzenie: 80

Uczestnictwo w kursie wymaga potwierdzenia przez organizatora.


Dodatkowe informacje:

W celu rejestracji on-line należy:
1. Zalogować się https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/login (Login i hasło identyczne jak do Extranetu),
2. W lewostronnym menu wybrać klawisz “Mój profil”
3. Sprawdzić czy w wierszu “Dane do kursu” jest zaznaczona opcja “POWER dla nauczycieli”
4. Wypełnić puste pola formularza, w polu “tytuł” dopuszczalny jest brak informacji lub myślnik (data rozpoczęcia wsparcia to data bieżąca)
5. W przypadku braku np. tel. stacjonarnego lub numeru domu dopuszczalny jest myślnik lub 0
6. Niestety rzadko, ale pojawia się problem ze słownikami nazw ulic, w takim przypadku dopuszczalne jest jako dane kontaktowe wpisanie gdańskiego adres zamieszkania
7. Po pełnym uzupełnieniu formularza proszę jeszcze raz kliknąć po lewej stronie ,,kursy POWER dla nauczycieli”. Pojawi się ponownie kurs, a po prawej stronie będzie zielone okienko ,,zapisy on-line”
8. Proszę kliknąć w to okienko i skorzystać z zielonego klawisza “Zapisz się na ten kurs”
9. Po skutecznym zapisaniu pojawi się napis “Zostałeś zapisany na wybrany kurs!”


DODATKOWE INFORMACJE:
– W ramach Kryterium 1 Proszę wskazać możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych w ramach szkolenia przynajmniej na jednym prowadzonym przez Kandydata przedmiocie (z wyłączeniem studiów podyplomowych). Proszę wymienić przedmioty (kierunek, poziom studiów, rok)
– W ramach Kryterium 2 Proszę o przedstawienie potrzeby udziału w szkoleniu, uzasadnienie możliwości wykorzystania uzyskanych kompetencji podczas wykonywania obowiązków akademickich.

Program kursu

Warsztaty

Dzień Warsztaty
26.06.2023 1. Wstęp do prezentowania informacji: - Pretest - Rodzaje prezentowanych informacji - Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych - Etapy tworzenia prezentacji multimedialnych - Cechy prezentacji medycznych 2. Specyfikacja programu MS PowerPoint - Omówienie programu - Kluczowe funkcjonalności oraz opcje - Tworzenie animacji - Rodzaje animacji - Animacje 3D oraz sceny obiektów 3D - Ścieżki ruchu - Przejścia między slajdami 3. Zasady prezentowania - "Must have" prezentacji multimedialnych - Klasyczne błędy prezentacji
01.07.2023 4. Zasady projektowania prezentacji - Dobór barw w prezentacji - Kodowanie kolorów - Schematy kolorystyczne - Narzędzie wspierające projektowanie kolorystyczne - Szablony i motywy - Wzorce slajdów oraz materiałów informacyjnych - Tworzenie slajdów - Pokaz niestandardowy 5. Formatowanie obiektów - Zdjęcia oraz grafiki - Dostępne formaty zdjęć oraz grafik - Źródła zdjęć oraz grafik - banki zdjęć - Szybkie usuwanie tła z grafik/zdjęć - Smart Art - Obiekty 3D - Ikony - Autokształty - Tabele - Wykresy - Wideo i dźwięki - Nagrywanie dźwięku oraz zawartości ekranu 6. Zastosowanie narzędzi uatrakcyjniających prezentację - Cechy dobrej prezentacji - Narzędzia uatrakcyjniające prezentację (infografiki, zakładki, nieliniowość, nowoczesne przejścia slajdów, podsumowanie).
02.07.2023 7. Wykorzystanie makr i podstaw języka VBA w tworzeniu prezentacji - Co to jest język VBA? - Możliwości VBA - Zapisywanie makropoleceń 8. Dostępność cyfrowa prezentacji zgodna ze standardem WCAG 2.1 - Odbiorcy dostępnej cyfrowo prezentacji - Obowiązek prawny - Struktura standardu WCAG 2.1 - Dostępność cyfrowa prezentacji - Błędy pod kątek dostępności prezentacji 9. Power Point a inne programy - Prezi - prezentacje nieliniowe - Canva - prezentacje szablonowe - Posttest, ankieta
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl