Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Farmacja apteczna
Specjalizacja z farmacji aptecznej - Moduł III - Biofarmacja z farmakokinetyką - symbol kursu FA [2023-4427-132] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 13-27.05.2023
Koszt uczestnictwa: 240,00 zł
Organizator: Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, GUMed
Kontakt: Marzena Karczewska
tel.: 58 349 12 96, e-mail: ospwf@gumed.edu.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
13.05.2023 Biodostępność a biorównoważność leków; biofarmaceutyczna ocena jakości leku.
20.05.2023 Parametry fizykochemiczne substancji leczniczych i pomocniczych wpływające na dostępność farmaceutyczną i biologiczną leku. Badania preformulacyjne. Rozpoznawanie czynników mających wpływ na właściwości substancji leczniczych, substancji pomocniczych postaci leku. Charakterystyka biofarmaceutyczna postaci leku.
27.05.2023 Wpływ postaci leku na wchłanianie substancji leczniczych po doustnym podaniu. Znaczenie parametrów farmakokinetycznych i modelowania farmakokinetyczno- farmakodynamicznego w indywidualizacji dawkowania leków

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
27.05.2023 Ocena profilu farmakokinetycznego substancji leczniczej na podstawie parametrów farmakokinetycznych
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl