Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Włączenie wykładowców zagranicznych w procesie kształcenia w ramach projektu PO WER 3.5 [2023-4354-75]

Termin: 30.06.2023
Organizator: Biuro ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, GUMed
Kontakt: Adrian Bakun
ul. Dębinki 7, budynek nr 13, 80-211 Gdańsk
tel.: 58 349 12 00, fax: 58 349 12 00, e-mail: kadrydydaktyka@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2022-12-13 - 2023-06-30

Liczba wolnych miejsc: 35

Liczba oczekujących na potwierdzenie: 2

Uczestnictwo w kursie wymaga potwierdzenia przez organizatora.


Dodatkowe informacje:

W KRYTERIUM nr 1 Należy wskazać konkretnego wykładowcę z zagranicy – imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, adres mailowy do korespondencji oraz nazwę przedmiotu, dla potrzeb którego mają być realizowane zajęcia prowadzone przez zagranicznego wykładowcę
W KRYTERIUM nr 2 Należy wskazać czy zajęcia będą on-line czy stacjonarnie oraz uzasadnienie potrzeby włączenia zagranicznego wykładowcy w proces dydaktyczny pod kątem poprawy jakości kształcenia na danym kierunku lub przedmiocie. Preferowane będą zajęcia w trybie on-line. Dla celów sprawozdawczych konieczne będzie ich udokumentowanie w formie zdjęć, krótkich nagrań lub print screen’u .
Osoby, które już wcześniej rejestrowały się w tym systemie i chcą uzupełnić KRYTERIA, po zapisaniu się powinny:
a) w lewostronnym menu wybrać klawisz “Mój profil”
c) sprawdzić czy w wierszu “Dane do kursu” jest zaznaczona opcja “POWER dla Kadry dydaktycznej”
d) uzupełnić dane w części “Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia”

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
30.06.2023 W ramach Zadania planuje się włączenie w proces kształcenia łącznie 45 wykładowców zagranicznych.Jeden pracownik w ramach projektu może zaprosić więcej niż jednego wykładowcę z zagranicy, jednakże jeden wykładowca może wziąć udział w projekcie tylko raz. Celem realizacji zajęć w uczelni przez zagranicznych wykładowców jest poprawa jakości kształcenia oraz uzupełnienie programu o dodatkowe elementy, ukierunkowane na wzrost kompetencji studentów.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl