Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodny z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2023-4307-35] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 06-15.03.2023 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 6600,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
06.03.2023 Wstęp
06.03.2023 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
06.03.2023 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
06.03.2023 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
06.03.2023 Podstawy HBO
06.03.2023 Zatrucie tlenkiem węgla
06.03.2023 Trudnogojące się rany
06.03.2023 Komory hiperbaryczne
07.03.2023 Higiena w komorach
07.03.2023 Toksyczność tlenu
07.03.2023 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
07.03.2023 Uszkodzenia popromienne
08.03.2023 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
08.03.2023 Inne wskazania do HBO
08.03.2023 Zespoły kompartmentalne
08.03.2023 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
09.03.2023 Dekompresja i choroba dekompresyjna
09.03.2023 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
10.03.2023 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
10.03.2023 Ochrona ppoż.
10.03.2023 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
06.03.2023 Sesja HBOT
06.03.2023 Sesja HBOT
07.03.2023 Sesja HBOT
07.03.2023 Sesja HBOT
07.03.2023 Komory i urządzenia
07.03.2023 Sesja HBOT
07.03.2023 Sesja HBOT
08.03.2023 Sesja HBOT
08.03.2023 Sesja HBOT
08.03.2023 Kwalifikacja i urządzenia
09.03.2023 Sesja HBOT
09.03.2023 Sesja HBOT
09.03.2023 Ćwiczenia ppoż.
09.03.2023 Sesja HBOT
09.03.2023 Sesja HBOT
10.03.2023 Sesja HBOT
10.03.2023 Sesja HBOT
10.03.2023 Sesja HBOT
10.03.2023 Sesja HBOT
10.03.2023 Komory i urządzenia
13.03.2023 Sesja HBOT
13.03.2023 Sesja HBOT
13.03.2023 Kwalifikacja, opieka, procedury
13.03.2023 Sesja HBOT
13.03.2023 Sesja HBOT
14.03.2023 Sesja HBOT
14.03.2023 Sesja HBOT
14.03.2023 Sesja HBOT
14.03.2023 Sesja HBOT
15.03.2023 Sesja HBOT
15.03.2023 Sesja HBOT
15.03.2023 Kwalifikacja, opieka ,procedury
15.03.2023 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl