Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Prawo Medyczne [05-730/3-43-099-2023]

Termin: 12-14.06.2023 zapisano komplet uczestników
Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed
Kontakt: Beata Gronek
tel.: 58 3491540, e-mail: zdrowie.kurs@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
12.06.2023 Otwarcie kursu, omówienie programu i zasad uczestnictwa. Zasady działania samorządu lekarskiego: zasada izb lekarskich, prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy-postępowanie wyjaśniające przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed sądem lekarskim.
12.06.2023 Zasady wykonywania zawodu lekarza: definicja zawodu lekarza, prawo wykonywania zawodu, uprawnienia i obowiązki zawodowe lekarza, kwalifikacje zawodowe, eksperyment medyczny, zasady prowadzenia badań klinicznych, dokumentacja medyczna, prawa pacjenta a powinność lekarza (pojęcie świadomej zgody, prawo do odmowy udzielania świadczeń), stwierdzenie zgonu i ustalenie przyczyn zgonu
13.06.2023 Świadoma zgoda pacjenta uregulowania szczególne dotyczące postępowania lekarza w innych ustawach,w tym w szczególności:a) sztucznej prokreacji,b) przeszczepiania narządów i tkanek,c) przerywania ciąży,d) zabiegów estetycznych,e) leczenia paliatywnego i stanów terminalnych,f) chorób psychicznych,g) niektórych chorób zakaźnych,h) przeciwdziałania i leczenia uzależnień,i) badań klinicznych;
13.06.2023 Zasada sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasady wykonania działalności leczniczej: świadczenia zdrowotne, podmioty lecznicze, rejestracja, zasady działania , szpitale kliniczne, nadzór , działalność lecznicza lekarza, lekarza dentysty w formie praktyki zawodowej, nadzór specjalistyczny i kontrole.
14.06.2023 Dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne.
14.06.2023 Odpowiedzialność prawna lekarza-karna, cywilna. Odpowiedzialność karna (nieudzielenie pomocy, działanie bez zgody, naruszenie tajemnicy lekarskiej). Odpowiedzialność cywilna (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
14.06.2023 Przeprowadzenie instruktarzu z zakresu korzystania z materiałów i platformy szkoleniowej.
14.06.2023 Zakończenie kursu. Test zaliczeniowy. Ewaluacja
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl