Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna ratunkowa dla lekarzy stażystów. [2022-4220-145]

Termin: 05-06.09.2022
Organizator: Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, GUMed
Kontakt: Marta Szczepańska
e-mail: kormed@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 30.07-31.08.2022

Liczba wolnych miejsc: 3


Dodatkowe informacje:

szkolenie odbędzie się w godzinach popołudniowych

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
05.09.2022 Podstawy organizacyjne i prawne systemu ratownictwa medycznego , rola jednostek systemu. Zadania medycyny ratunkowej w opiece nad pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Triage wewnątrzszpitalny, Zespoły Wczesnego Reagowania , kryteria MET
05.09.2022 Podstawy anatomiczno-fizjologiczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Aktualne wytyczne resuscytacji u dorosłych i dzieci ( BLS, ALS, PALS). Aspekty etyczne .
06.09.2022 Współczesne zasady postępowania z chorymi urazowymi. Terminologia MOC i obrażeń wielonarządowych. badanie urazowe, procedury ratunkowe. Zasady kierowania chorych do Centrum Urazowego
06.09.2022 Zagrożenia środowiskowe : podtopienie, porażenie prądem i piorunem, hipotermia, oparzenia , zatrucia. zasady postępowania ratunkowego
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl