Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie AIDS [2022-4197-142] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 18.08.2022 zapisano komplet uczestników
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych, GUMed
Kontakt: Beata Kocuła-Nowicka
tel.: 58 349 15 88 - tylko informacje o kursie

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 05.07-15.08.2022

Liczba wolnych miejsc: 0


Dodatkowe informacje:

KURS przewidziany jest dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Godzina rozpoczęcia: 9:00, godzina zakończenia: 14:00.
Całość szkolenia (1-dniowy, 5-godzinny kurs) przeprowadzona zostanie w auli budynku Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ulicy Powstania Styczniowego 9b.

Wymagana minimalna ilość uczestników kursu to 30 osób,
w przypadku nie zapisania się wystarczającej liczby uczestników, KURS NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Do nieodpłatnego udziału w kursie uprawnione są wyłącznie osoby wskazane przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.
W razie wątpliwości proszę o kontakt :
• Komisja Kształcenia Medycznego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07 (27);
e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
Osoby nie znajdujące się na liście OIL nie mogą uczestniczyć w kursie i nie otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Zapisani uczestnicy kursy są proszeni o “próbne” (nie później niż w przededniu kursu) zalogowanie się na stronie:

https://szkolenia.gumed.edu.pl/login/index.php

przy użyciu adresu mailowego i hasła, którego użyliście Państwo przy zapisywaniu się na ten kurs.

Powyższe proste działanie jest konieczne, aby systemy informatyczne GUMed zauważyły Państwa i siebie wzajemnie. Gdy to już się stanie będzie możliwe przydzielenie Państwu (niestety ręcznie, co trochę trwa) dostępu do testu online po kursie. Bez tego prostego działania udzielenie Państwu dostępu do testu nie jest możliwe.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
18.08.2022 Podstawowe wiadomości o budowie wirusa HIV. Epidemiologia zakażeń HIV i choroby AIDS. Wykrywanie zakażenia HIV. Poradnictwo przed i po teście
18.08.2022 Wybrane aspekty kliniczne zakażenia HIV. Strategia leczenia antyretrowirusowego zakażonych HIV i chorych na AIDS. Poradnictwo i opieka medyczna nad kobietą zakażoną HIV i chorą na AIDS.
18.08.2022 Etyczne i prawne aspekty zakażenia HIV/AIDS. Profilaktyka poekspozycyjna. Komunikowanie się w relacjach lekarz - pacjent zakażony HIV lub chory na AIDS.
18.08.2022 Pisemny sprawdzian wiadomości
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl