Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodny z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2022-4091-51] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 07-16.03.2022
Koszt uczestnictwa: 5700,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
07.03.2022 Wstęp
07.03.2022 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
07.03.2022 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
07.03.2022 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
07.03.2022 Podstawy HBO
07.03.2022 Zatrucie tlenkiem węgla
07.03.2022 Trudnogojące się rany
07.03.2022 Komory hiperbaryczne
08.03.2022 Higiena w komorach
08.03.2022 Toksyczność tlenu
08.03.2022 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
08.03.2022 Uszkodzenia popromienne
09.03.2022 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
09.03.2022 Inne wskazania do HBO
09.03.2022 Zespoły kompartmentalne
09.03.2022 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
10.03.2022 Dekompresja i choroba dekompresyjna
10.03.2022 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
11.03.2022 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
11.03.2022 Ochrona ppoż.
11.03.2022 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
07.03.2022 Sesja HBOT
07.03.2022 Sesja HBOT
08.03.2022 Sesja HBOT
08.03.2022 Sesja HBOT
08.03.2022 Komory i urządzenia
08.03.2022 Sesja HBOT
08.03.2022 Sesja HBOT
09.03.2022 Sesja HBOT
09.03.2022 Sesja HBOT
09.03.2022 Kwalifikacja i urządzenia
10.03.2022 Sesja HBOT
10.03.2022 Sesja HBOT
10.03.2022 Ćwiczenia ppoż.
10.03.2022 Sesja HBOT
10.03.2022 Sesja HBOT
11.03.2022 Sesja HBOT
11.03.2022 Sesja HBOT
11.03.2022 Sesja HBOT
11.03.2022 Sesja HBOT
11.03.2022 Komory i urządzenia
14.03.2022 Sesja HBOT
14.03.2022 Sesja HBOT
14.03.2022 Kwalifikacja, opieka, procedury
14.03.2022 Sesja HBOT
14.03.2022 Sesja HBOT
15.03.2022 Sesja HBOT
15.03.2022 Sesja HBOT
15.03.2022 Sesja HBOT
15.03.2022 Sesja HBOT
16.03.2022 Sesja HBOT
16.03.2022 Sesja HBOT
16.03.2022 Kwalifikacja, opieka, procedury
16.03.2022 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl