Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna hiperbaryczna (zgodny z ECHM 2H) [2021-3945-124] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 11.10-20.11.2021
Koszt uczestnictwa: 8900,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
11.10.2021 Fizyka hiperbaryczna i nurkowa
11.10.2021 Fizjologia nurkowania
11.10.2021 Ciało ludzkie w środowisku wodnym
11.10.2021 Urazy ciśnieniowe
11.10.2021 Komory dekompresyjne
12.10.2021 Choroby i wypadki nurkowe
12.10.2021 Nurkowania bezdechowe
12.10.2021 Toksyczność tlenu
12.10.2021 Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych
13.10.2021 Patofizjologia dekompresji
13.10.2021 Tabele dekompresyjne i komputery
13.10.2021 Technologie nurkowania
13.10.2021 CPR
13.10.2021 Leki pod ciśnieniem
14.10.2021 Choroba dekompresyjna
14.10.2021 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
14.10.2021 Nurkowanie niepełnosprawnych
14.10.2021 Nurkowania saturowane
14.10.2021 Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania
14.10.2021 Odległe następstwa nurkowania
15.10.2021 Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu
15.10.2021 Bezpieczeństwo nurkowania , planowanie
15.10.2021 Leczenie rekompresyjne
15.10.2021 Wypadki i zdarzenia nurkowe
15.10.2021 Wypadki nurkowe
15.10.2021 Postępowanie w wypadku nurkowym
16.10.2021 Rehabilitacja nurka po wypadku
16.10.2021 Dochodzenie w wypadkach nurkowych
16.10.2021 Nurkowania zawodowe
15.11.2021 Historia HBOT
15.11.2021 Transport tlenu w normobariii hiperbarii
15.11.2021 Mechanizm działania HBOT
15.11.2021 Medyczne komory hiperbaryczne
15.11.2021 Ochrona przeciwpożarowa
16.11.2021 Wskazania do HBOT
16.11.2021 Infekcje beztlenowe i mieszane
16.11.2021 Zatory gazowe
16.11.2021 Zagrożone przeszczepy
16.11.2021 Zespoły kompartmentalne i urazy zmiażdżeniowe
16.11.2021 Trudnogojące się rany
16.11.2021 Higiena w komorach hiperbarycznych
16.11.2021 Niepożądane zdarzenia hiperbaryczne
17.11.2021 HBOT w zatruciu tlenkiem węgla
17.11.2021 HBOT w nagłej głuchocie
17.11.2021 Pomiary utlenowania tkanek
17.11.2021 Urządzenia medyczne w komorze
17.11.2021 Intensywna terapia w komorze
17.11.2021 HBOT w uszkodzeniach mózgu
17.11.2021 Przeciwwskazania do HBOT
18.11.2021 Opieka nad pacjentem podczas HBOT
18.11.2021 Dokumentowanie działania HBOT
18.11.2021 Eksperymentalne wskazania do HBOT
18.11.2021 HBOT w uszkodzeniach popromiennych
18.11.2021 Inne wskazania do HBOT
18.11.2021 Powikłania HBOT
19.11.2021 Przepisy, normy i standardy HBOT
19.11.2021 Ocena ryzyka w HBOT
19.11.2021 Bezpieczeństwo HBOT, procedury
20.11.2021 Organizacja ośrodka hiperbarycznego
20.11.2021 Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
12.10.2021 Komory dekompresyjne: prezentacje, scenariusze, symulacje
13.10.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
13.10.2021 Narkoza azotowa: prezentacja
14.10.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
14.10.2021 Narkoza azotowa: prezentacja
16.10.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
18.11.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
19.11.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl