Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna hiperbaryczna (zgodny z ECHM 2H) [2021-3875-69] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 19.04-22.05.2021 kurs odwołany
Koszt uczestnictwa: 8200,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
19.04.2021 Fizyka hiperbaryczna i nurkowa
19.04.2021 Fizjologia nurkowania
19.04.2021 Ciało ludzkie w środowisku wodnym
19.04.2021 Urazy ciśnieniowe
19.04.2021 Komory dekompresyjne
20.04.2021 Choroby i wypadki nurkowe
20.04.2021 Nurkowania bezdechowe
20.04.2021 Toksyczność tlenu
20.04.2021 Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych
21.04.2021 Patofizjologia dekompresji
21.04.2021 Tabele dekompresyjne i komputery
21.04.2021 Technologie nurkowania
21.04.2021 CPR
21.04.2021 Leki pod ciśnieniem
22.04.2021 Choroba dekompresyjna
22.04.2021 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
22.04.2021 Nurkowanie niepełnosprawnych
22.04.2021 Nurkowania saturowane
22.04.2021 Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania
22.04.2021 Odległe następstwa nurkowania
23.04.2021 Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu
23.04.2021 Bezpieczeństwo nurkowania , planowanie
23.04.2021 Leczenie rekompresyjne
23.04.2021 Wypadki i zdarzenia nurkowe
23.04.2021 Wypadki nurkowe
23.04.2021 Postępowanie w wypadku nurkowym
24.04.2021 Rehabilitacja nurka po wypadku
24.04.2021 Dochodzenie w wypadkach nurkowych
24.04.2021 Nurkowania zawodowe
17.05.2021 Historia HBOT
17.05.2021 Transport tlenu w normobarii i hiperbarii
17.05.2021 Mechanizm działania HBOT
17.05.2021 Medyczne komory hiperbaryczne
17.05.2021 Ochrona przeciwpożarowe
18.05.2021 Wskazania do HBOT
18.05.2021 Infekcje beztlenowe i mieszane
18.05.2021 Zatory gazowe
18.05.2021 Zagrożone przeszczepy
18.05.2021 Zespoły kompartmentalne i urazy zmiażdżeniowe
18.05.2021 Trudnogojące się rany
18.05.2021 Higiena w komorach hiperbarycznych
18.05.2021 Niepożądane zdarzenia hiperbaryczne
19.05.2021 HBOT w zatruciu tlenkiem węgla
19.05.2021 HBOT w nagłej głuchocie
19.05.2021 Pomiary utlenowania tkanek
19.05.2021 Urządzenia medyczne w komorze
19.05.2021 Intensywna terapia w komorze
19.05.2021 HBOT w uszkodzeniach mózgu
19.05.2021 Przeciwwskazania do HBOT
20.05.2021 Opieka nad pacjentem podczas HBOT
20.05.2021 Dokumentowanie działania HBOT
20.05.2021 Eksperymentalne wskazania do HBOT
20.05.2021 HBOT w uszkodzeniach popromiennych
20.05.2021 Inne wskazania do HBOT
20.05.2021 Powikłania HBOT
21.05.2021 Przepisy, normy i standardy HBOT
21.05.2021 Ocena ryzyka w HBOT
21.05.2021 Bezpieczeństwo HBOT, procedury
22.05.2021 Organizacja ośrodka hiperbarycznego
22.05.2021 Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
20.04.2021 Komory dekompresyjne: prezentacje, scenariusze, symulacje
21.04.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
21.04.2021 Narkoza azotowa: prezentacja
22.04.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
22.04.2021 Narkoza azotowa: prezentacja
24.04.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
20.05.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
21.05.2021 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl