Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodnie z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2021-3873-67] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 22-31.03.2021 kurs odwołany
Koszt uczestnictwa: 4800,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
22.03.2021 Wstęp
22.03.2021 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
22.03.2021 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
22.03.2021 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
22.03.2021 Podstawy HBO
22.03.2021 Zatrucie tlenkiem węgla
22.03.2021 Trudnogojące się rany
22.03.2021 Komory hiperbaryczne
23.03.2021 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
23.03.2021 Uszkodzenia popromienne
23.03.2021 Toksyczność tlenu
23.03.2021 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
24.03.2021 Inne wskazania do HBO
24.03.2021 Zespoły kompartmentalne
24.03.2021 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
24.03.2021 Higiena w komorach
25.03.2021 Dekompresja i choroba dekompresyjna
25.03.2021 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
26.03.2021 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
26.03.2021 Ochrona ppoż.
26.03.2021 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
22.03.2021 Sesja HBOT
22.03.2021 Sesja HBOT
23.03.2021 Sesja HBOT
23.03.2021 Sesja HBOT
23.03.2021 Komory i urządzenia
23.03.2021 Sesja HBOT
23.03.2021 Sesja HBOT
24.03.2021 Sesja HBOT
24.03.2021 Sesja HBOT
24.03.2021 Kwalifikacja i urządzenia
25.03.2021 Sesja HBOT
25.03.2021 Sesja HBOT
25.03.2021 Ćwiczenia ppoż.
25.03.2021 Sesja HBOT
25.03.2021 Sesja HBOT
26.03.2021 Sesja HBOT
26.03.2021 Sesja HBOT
26.03.2021 Sesja HBOT
26.03.2021 Sesja HBOT
26.03.2021 Komory i urządzenia
29.03.2021 Sesja HBOT
29.03.2021 Sesja HBOT
29.03.2021 Kwalifikacja, opieka, procedury
29.03.2021 Sesja HBOT
29.03.2021 Sesja HBOT
30.03.2021 Sesja HBOT
30.03.2021 Sesja HBOT
30.03.2021 Sesja HBOT
30.03.2021 Sesja HBOT
31.03.2021 Sesja HBOT
31.03.2021 Sesja HBOT
31.03.2021 Kwalifikacja, opieka, procedury
31.03.2021 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl