Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2020 r. [2020-3684-205]

Termin: 26.09-15.11.2020
Koszt uczestnictwa: 1,00 zł
Organizator: Kolegium Kształcenia Podyplomowego, GUMed
Kontakt: Anna Milecka
tel.: 583493905, e-mail: amilecka@uck.gda.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 28.08-20.09.2020

Liczba wolnych miejsc: 30

Liczba oczekujących na potwierdzenie: 66

Uczestnictwo w kursie wymaga potwierdzenia przez organizatora.


Dodatkowe informacje:

Kurs ma charakter mieszany. Zajęcia praktyczne w dniach 3 i 4 października odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Ostateczna kwalifikacja wymaga odrębnego potwierdzenia.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
26.09.2020 Inauguracja i wprowadzenie do zajęć
26.09.2020 Historia medycyny transplantacyjnej
26.09.2020 Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów i możliwości jego realizacji
26.09.2020 Prawodawstwo europejskie oraz polskie przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej
26.09.2020 Stanowisko, rola i pozycja koordynatora transplantacyjnego. Umocowanie prawne i zawodowe
27.09.2020 Koncepcje i kryteria śmierci człowieka
03.10.2020 Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. Rozmowa z rodziną zmarłego. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia
10.10.2020 Pobranie wielonarządowe. Aspekty chirurgiczne i organizacyjne
10.10.2020 Zasady zabezpieczenia narządów przed niedokrwieniem. Metody przechowywania. Wczesne i odległe następstwa niedokrwienia narządu
10.10.2020 Pobranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
10.10.2020 Układ zgodności tkankowej i zasady doboru immunologicznego dawcy i biorcy
10.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia nerki
10.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia płuc
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia serca
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia trzustki
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia wątroby
11.10.2020 Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu. Rozpoznawanie i leczenie procesu odrzucania
17.10.2020 Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
17.10.2020 Powikłania zakaźne (wirusowe, bakteryjne i grzybicze) u chorych po przeszczepieniu narządów
17.10.2020 Odrębności pobierania i przeszczepianie narządów u dzieci
17.10.2020 Zasady przejrzystości, bezpieczeństwa i nadzoru przeszczepiania narządów w Polsce
18.10.2020 Standardy jakości i bezpieczeństwa przeszczepiania narządów. Zdarzenia niepożądane. Dawcy zwiększonego ryzyka. Zapobieganie przenoszeniu nowotworów od dawcy do biorcy przeszczepu
18.10.2020 Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka
24.10.2020 Przeszczepy biostatyczne
24.10.2020 Przeszczepianie nerek od dawców żywych
24.10.2020 Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie
24.10.2020 Zasady opieki długoterminowej nad chorym po przeszczepieniu narządu
24.10.2020 Alokacja i dystrybucja narządów
24.10.2020 Stanowisko Kościoła w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów
25.10.2020 Ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów
14.11.2020 Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów. Program „Partnerstwo dla Transplantacji”
15.11.2020 Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
27.09.2020 Rozpoznawanie zgonu. Śmierć mózgu i jej następstwa. Śmierć w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
27.09.2020 Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Podtrzymywanie czynności narządów
03.10.2020 Czynniki ryzyka i przeciwwskazania do pobrania i wykorzystania narządów od zmarłych
03.10.2020 Identyfikacja możliwości pobrania narządu. Potencjał dawstwa.
04.10.2020 Rozmowa z rodziną zmarłego o pobraniu narządów
18.10.2020 Praktyczne aspekty koordynacji - od rozpoznania zgonu do pobrania
25.10.2020 Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów koordynacji pobrania wielonarządowego
25.10.2020 Praca koordynatora przed, w czasie i po zabiegu przeszczepienia narządu
14.11.2020 Rozmowa z rodziną zmarłego dawcy. Repetytorium.
15.11.2020 Symulacje poszczególnych etapów pracy koordynatora. Koordynacja pobrania wielonarządowego w systemie www.rejestrytx.gov.pl
15.11.2020 Egzamin testowy
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl