Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Organizacja i przeprowadzenie w trybie zdalnym (e-learning) szkolenia pn. Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2020 r. [2020-3684-205] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 26.09-15.11.2020 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 1,00 zł
Organizator: Kolegium Kształcenia Podyplomowego, GUMed
Kontakt: Anna Milecka
tel.: 583493905, e-mail: amilecka@uck.gda.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 28.08-20.09.2020

Liczba wolnych miejsc: 0

Liczba oczekujących na potwierdzenie: 0

Uczestnictwo w kursie wymaga potwierdzenia przez organizatora.


Dodatkowe informacje:

Kurs ma charakter mieszany. Zajęcia praktyczne w dniach 3 i 4 października odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Ostateczna kwalifikacja wymaga odrębnego potwierdzenia.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
26.09.2020 Inauguracja i wprowadzenie do zajęć
26.09.2020 Historia medycyny transplantacyjnej
26.09.2020 Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów i możliwości jego realizacji
26.09.2020 Prawodawstwo europejskie oraz polskie przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej
26.09.2020 Stanowisko, rola i pozycja koordynatora transplantacyjnego. Umocowanie prawne i zawodowe
27.09.2020 Koncepcje i kryteria śmierci człowieka
03.10.2020 Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. Rozmowa z rodziną zmarłego. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia
10.10.2020 Pobranie wielonarządowe. Aspekty chirurgiczne i organizacyjne
10.10.2020 Zasady zabezpieczenia narządów przed niedokrwieniem. Metody przechowywania. Wczesne i odległe następstwa niedokrwienia narządu
10.10.2020 Alokacja i dystrybucja narządów
10.10.2020 Układ zgodności tkankowej i zasady doboru immunologicznego dawcy i biorcy
10.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia nerki
10.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia płuc
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia serca
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia trzustki
11.10.2020 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia wątroby
11.10.2020 Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu. Rozpoznawanie i leczenie procesu odrzucania
17.10.2020 Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
17.10.2020 Powikłania zakaźne (wirusowe, bakteryjne i grzybicze) u chorych po przeszczepieniu narządów
17.10.2020 Odrębności pobierania i przeszczepianie narządów u dzieci
17.10.2020 Zasady przejrzystości, bezpieczeństwa i nadzoru przeszczepiania narządów w Polsce
18.10.2020 Standardy jakości i bezpieczeństwa przeszczepiania narządów. Zdarzenia niepożądane. Dawcy zwiększonego ryzyka. Zapobieganie przenoszeniu nowotworów od dawcy do biorcy przeszczepu
18.10.2020 Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka
24.10.2020 Pobranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
24.10.2020 Przeszczepy biostatyczne
24.10.2020 Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie
24.10.2020 Zasady opieki długoterminowej nad chorym po przeszczepieniu narządu
24.10.2020 Przeszczepianie nerek od dawców żywych
24.10.2020 Stanowisko Kościoła w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów
25.10.2020 Ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów
14.11.2020 Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów. Program „Partnerstwo dla Transplantacji”
15.11.2020 Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
27.09.2020 Rozpoznawanie zgonu. Śmierć mózgu i jej następstwa. Śmierć w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
27.09.2020 Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Podtrzymywanie czynności narządów
03.10.2020 Czynniki ryzyka i przeciwwskazania do pobrania i wykorzystania narządów od zmarłych
03.10.2020 Identyfikacja możliwości pobrania narządu. Potencjał dawstwa.
04.10.2020 Rozmowa z rodziną zmarłego o pobraniu narządów
18.10.2020 Praktyczne aspekty koordynacji - od rozpoznania zgonu do pobrania
25.10.2020 Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów koordynacji pobrania wielonarządowego
25.10.2020 Praca koordynatora przed, w czasie i po zabiegu przeszczepienia narządu
14.11.2020 Rozmowa z rodziną zmarłego dawcy. Repetytorium.
15.11.2020 Symulacje poszczególnych etapów pracy koordynatora. Koordynacja pobrania wielonarządowego w systemie www.rejestrytx.gov.pl
15.11.2020 Egzamin testowy
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl