Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna ratunkowa dla lekarzy stażystów [2020-3682-204] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 09-10.09.2020
Organizator: Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, GUMed
Kontakt: Katarzyna Stachowska
tel.: 58 349 37 80, e-mail: kormed@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 10.08-05.09.2020

Liczba wolnych miejsc: 4

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
09.09.2020 Podstawy organizacyjne i prawne systemu ratownictwa medycznego , rola jednostek systemu. Zadania medycyny ratunkowej w opiece nad pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespoły Wczesnego reagowania , kryteria MET
09.09.2020 Podstawy anatomiczno-fizjologiczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Aktualne wytyczne resuscytacji u dorosłych i dzieci ( BLS, ALS, PALS). Aspekty etyczne .Wybrane procedury kliniczne
10.09.2020 Współczesne zasady postępowania z chorymi urazowymi. Terminologia MOC i obrażeń wielonarządowych. badanie urazowe, procedury ratunkowe. Zasady kierowania chorych do Centrum Urazowego
10.09.2020 Zagrożenia środowiskowe : podtopienie, porażenie prądem i piorunem, hipotermia, oparzenia , zatrucia. zasady postępowania ratunkowego
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl