Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Farmacja szpitalna
Specjalizacja z farmacji szpitalnej - moduł VIII Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych - symbol kursu 26/FS [2020-3592-155] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 22.02.2020 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 200,00 zł
Organizator: Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, GUMed
Kontakt: Marzena Karczewska
tel.: 58 349 12 96

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
22.02.2020 1. Medycyna oparta na faktach (Evidence Based Medicine) oraz standardach leczniczych. 2. Metodologia badań klinicznych i metody ich oceny statystycznej.
22.02.2020 3. Materiały informacyjne o produktach leczniczych – badania przedkliniczne i kliniczne.
22.02.2020 4. Bazy danych o lekach i terapii: krajowe i zagraniczne (np. Martindale, Micromedex). 5. Bazy bibliograficzne – piśmiennictwo naukowe i zawodowe.
22.02.2020 6. Czasopisma naukowe dla farmaceutów szpitalnych, organizacji naukowych, cyklicznych konferencji.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl