Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Mikrobiologia medyczna
Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości. MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA [08-024/1-01-006-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 27-29.01.2020
Koszt uczestnictwa: 450,00 zł
Organizator: Zakład Medycyny Laboratoryjnej, GUMed
Kontakt: Hanna Myszkowska
Zapisy wyłącznie ON-LINE na stronie GUMed w zakładce kształcenie podyplomowe
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-12-05 - 2020-01-25

Liczba wolnych miejsc: 9


Dodatkowe informacje:

Kurs jest przeznaczony dla diagnostów laboratoryjnych z otwartą specjalizacją z mikrobiologii medycznej.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
27.01.2020 8.00-9.30 Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej - zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym.
27.01.2020 9.30-10.15 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
27.01.2020 10.15-12.30 Zasady pracy laboratoriów mikrobiologicznych – rola laboratorium mikrobiologicznego w systemie opieki zdrowotnej
27.01.2020 12.30-14.00 Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałem zakaźnym- unieszkodliwianie odpadów medycznych.
28.01.2020 8.00-9.30 Akty prawne wydane przez MZ w celu kontroli i nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
28.01.2020 9.30-11.00 Kontrola procesów sterylizacji i dezynfekcji.
28.01.2020 11.00-13.15 Zasady budowy i wprowadzania systemów jakości w laboratoriach medycznych.
28.01.2020 13.15-14.00 System jakości w laboratorium mikrobiologicznym.
29.01.2020 8.00-9.30 Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałem zakaźnym- postępowanie w przypadku ekspozycji.
29.01.2020 9.30-11.00 Organizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego – bezpieczeństwo i higiena pracy.
29.01.2020 11.00-14.00 Organizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego – zaopatrzenie w aparaturę, sprzęt i odczynniki. Kolokwium z wiedzy objętej programem kursu.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl