Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Położnictwo i ginekologia
Diagnostyka i terapia płodu [05-724/3-03-363-2020]

Termin: 16-20.11.2020
Organizator: Klinika Położnictwa, GUMed
Kontakt: Iwona Werbanowska
e-mail: klinikapoloznictwa@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
16.11.2020 Wady układu kostnego
16.11.2020 Anatomia serca w badaniu ultrasonograficznym- standardy badania położniczego
16.11.2020 Podstawy badania echokardiograficznego płodu
16.11.2020 Wady przewodu pokarmowego i powłok brzusznych
16.11.2020 Strukturalne wady serca- diagnostyka ultrasonograficzna
16.11.2020 Możliwości leczenia wewnątrzmacicznego wad serca i zaburzeń rytmu serca
16.11.2020 Naczyniaki łożyska
16.11.2020 Zaburzenia rytmu serca- diagnostyka ultrasonograficzna
17.11.2020 Diagnostyka patologii ciąży wielopłodowej część II
17.11.2020 Wady układu moczowego - metody leczenia wewnątrzmacicznego
17.11.2020 Diagnostyka ciąży wielopłodowej
17.11.2020 Wady układu moczowego - diagnostyka
17.11.2020 Diagnostyka patologii ciąży wielopłodowej część I
17.11.2020 Terapia powikłań ciąży wielopłodowej
17.11.2020 Zespół TTTS - diagnostyka
17.11.2020 Zespół TTTS - terapia
18.11.2020 Badanie ultrasonograficzne - rekomendacje PTG
18.11.2020 Nieimmunologiczny obrzęk płodu - diagnostyka i leczenie w wybranych przypadkach.
18.11.2020 Diagnostyka wad OUN
18.11.2020 Możliwości terapii wewnątrzmacicznej w wadach OUN
18.11.2020 Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc - możliwości terapii wewnątrzmacicznej.
18.11.2020 Potworniak krzyżowo-guziczny - diagnostyka i leczenie
18.11.2020 Wady przwodu pokarmowego i powłok brzusznych
18.11.2020 Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc - diagnostyka i rokowanie
19.11.2020 Diagnostyka dopplerowska w wybranych patologiach położniczych (PIH, niedotlenienie płodu)
19.11.2020 Postępowanie z ciężarną ze stwierdzoną wadą letalną
19.11.2020 Kardiotokografia
19.11.2020 Hipotrofia płodu
19.11.2020 Makrosomia płodu - dystocja barkowa, wskazania do cięcia cesarskiego
19.11.2020 Ultrasonografia śródporodowa
19.11.2020 Zespół taśm owodniowych - postępowanie chirurgiczne w okresie prenatalnym.
19.11.2020 Zespół taśm owodniowych - rozpoznanie.
20.11.2020 Wolne DNA w krążeniu matczynym - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna
20.11.2020 Zastosowanie inwazyjnych metod diagnostycznych w patologii płodu - biopsja trofoblastu, amniopunkcja, kordocenteza
20.11.2020 Skrining biochemiczny w diagnostyce wad płodu
20.11.2020 Konflikt serologiczny - rozpoznanie
20.11.2020 Konflikt serologiczny - metody nadzoru nad ciążą powikłaną konfliktem serologicznym
20.11.2020 Leczenie wewnątrzmaciczne płodów z konfliktem serologicznym - kordocenteza z transfuzją wewnątrzmaciczną
20.11.2020 Przepuklina przeponowa
20.11.2020 Kryteria kwalifikacji i współczesne metody wewnątrzmacicznego leczenia przepukliny przeponowej.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl