Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Diagnostyka obrazowa - moduł IX - kurs specjalizacyjny w dziedzinie Fizyka medyczna wg programu specjalizacji z 2011r [06-003/9-01-002-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 26-31.03.2020 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 575,00 zł
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, GUMed
Kontakt: Anna Glińska
e-mail: asabisz@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 20.02-23.03.2020

Liczba wolnych miejsc: 0


Dodatkowe informacje:

Opłatę za szkolenie w wysokości 575,00 zł należy wnieść do 20 marca 2010r na konto: nr 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715 Gdański Uniwersytet Medyczny, Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210Gdańsk Do każdej wpłaty wystawiana jest faktura na dane widniejące w przelewie lub w zgłoszeniu na szkolenie. Jeżeli f-ra ma być wystawiona na inne dane taką informację należy równolegle z wpłatą przesłać pod adres mailowy: a.zakidalska@gumed.edu.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
26.03.2020 1. Rys historyczny (rozwój technologiczny) 2.Klasyfikacja metod obrazowania 3. Parametry obrazu diagnostycznego 4. Diagnostyka rentgenowska planarna
27.03.2020 5. Diagnostyka rentgenowska tomograficzna (tradycyjna) 6.Diagnostyka rentgenowska metodą tomografii komputerowej 7.Diagnostyka scyntygraficzna 8. Diagnostyka ultrasonograficzna 9. Diagnostyka termograficzna
28.03.2020 1. Metody oceny jakości obrazu; 2 .Zasady przeprowadzania kontroli jakości w poszczególnych technikach diagnostycznego obrazowania. 3. Testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych - aspekty prawne 4. Zakres testów podstawowych urządzeń radiologicznych 5. Interpretacja wyników 6. Testy specjalistyczne
29.03.2020 Diagnostyka rezonansu magnetycznego: 1. ogólne zasady działania aparatury; a. zjawiska fizyczne będące podstawą powstawania i rejestrowania obrazu, b.budowa aparatury, c.parametry obrazu, d.spektrometria MR, e. badania serca MR, f. badania fMRI. 2. zastosowania kliniczne
29.03.2020 f. badania fMRI.

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
26.03.2020 Ćwiczenia związane rejestracją, przetwarzaniem i oceną obrazu.
27.03.2020 Ćwiczenia związane rejestracją, przetwarzaniem i oceną obrazu.
28.03.2020 Ćwiczenia związane kontrolą jakości fizycznych parametrów aparatury Testy podstawowe, specjalistyczne.
30.03.2020 Zajęcia w systemie e-learningowym: Zajęcia on-line będą składały się z prezentacji dostępnej on-line oraz z ćwiczeń, które będą polegały na opracowaniu wyników testów podstawowych i specjalistycznych.
31.03.2020 Zajęcia w systemie e-learningowym: Zajęcia on-line będą składały się z prezentacji dostępnej on-line oraz z ćwiczeń, które będą polegały na opracowaniu wyników z zaawansowanych metod MRI.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl