Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej [2020-3506-90] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 08-09.10.2020
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-30 - 2020-10-04

Liczba wolnych miejsc: 3


Dodatkowe informacje:

Niezbędne dokumenty widoczne są na stronie: https://szkoleniakardio.gumed.edu.pl/58306.html

Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać wcześniej na adres:

Uczestnikiem kursu może być tylko osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii. W następnej kolejności lekarze szkolący się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.

Magdalena Juszko
Dział Rozliczeń Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
08.10.2020 Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem w tym egzamin z komunikacji z pacjentem (2h)
09.10.2020 Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej - wskazania, przeciwwskazania, powikłania, protokoły antykoagulacji; - technika wykonania zabiegu, - prezentacja stosowanego sprzętu
09.10.2020 Nakłucie przegrody pod kontrolą skopii RTG oraz pod kontrolą TEE Anatomiczne odmiany przegrody międzyprzedsionkowej, przypadki „trudnej przegrody” Dobór sprzętu (igły transeptalnej) do anatomii przegrody i prawego przedsionka Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze
09.10.2020 Odmienności nakłucia przegrody w różnych zabiegach strukturalnych - przezskórna komisurotomia mitralna - zamknięcie uszka lewego przedsionka - zabieg MitraClip

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
09.10.2020 Nakłucie przegrody pod kontrolą skopii RTG oraz pod kontrolą TEE - symulacja zabiegów (pierwsze 4 osoby przy symulatorze)
09.10.2020 Nakłucie przegrody pod kontrolą skopii RTG oraz pod kontrolą TEE - symulacja zabiegów (pierwsze 4 osoby przy symulatorze)
09.10.2020 Przypadki kliniczne - 8 osób przy symulatorze
09.10.2020 Egzamin praktyczny – 10 min na każdego uczestnika
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl