Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs inwazyjny dla zaawansowanych - Angioplastyka [2020-3503-93] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 23.10.2020
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-30 - 2020-03-10

Liczba wolnych miejsc: 3


Dodatkowe informacje:

UWAGA: SZKOLENIE JEDNODNIOWE!
Zajęcia odbędą się tylko 20.03.2020. “Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem” zacznie się o godzinie 8:00.
Kurs kardiologiczny rozpocznie się o godzinie 9:30.


Niezbędne dokumenty widoczne są na stronie: https://szkoleniakardio.gumed.edu.pl/58306.html

Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać wcześniej na adres:

Uczestnikiem kursu może być tylko osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii. W następnej kolejności lekarze szkolący się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.

Magdalena Juszko
Dział Rozliczeń Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
23.10.2020 Zabieg angioplastyki wieńcowej – wprowadzenie - wskazania do angioplastyki w stabilnej chorobie wieńcowej (skala SYNTAX, ocena żywotności miokardium) i w ostrych zespołach wieńcowych - rola nieinwazyjnych badań obciążeniowych oraz inwazyjnej oceny FFR
23.10.2020 Techniczne aspekty zabiegów angioplastyki - wybór sprzętu w zależności od anatomii zmiany (cewnik prowadzący, prowadnik, balon,stent) - predylatacja vs. bezpośrednia implantacja stentu - rodzaje balonów stosowanych podczas angioplastyki (semicompliant – vs non-compliant) - kiedy wykonywać postdylatację, rola obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS/OCT) Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze
23.10.2020 Zabiegi angioplastyki wieńcowej w różnych typach zwężeń - zmiany typu bifurkacji - zmiany w pniu lewej tętnicy wieńcowej - zmiany ostialne - zwężenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych Powikłania zabiegów angioplastyki wieńcowej - powikłania bezpośrednie: zjawisko no-reflow, perforacja tętnicy wieńcowej, rozwarstwienia tętnicy wieńcowej - powikłania odległe: zakrzepica w stencie, restenoza w stencie Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
23.10.2020 Symulacja zabiegów PCI (pierwsze 4 osoby przy symulatorze)
23.10.2020 Symulacja zabiegów PCI (drugie 4 osoby przy symulatorze)
23.10.2020 Przypadki kliniczne - symulacja zabiegów PCI (8 osób przy symulatorze)
23.10.2020 Egzamin praktyczny – 10 min na każdego uczestnika
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl