Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs inwazyjny dla początkujących - Koronarografia [2020-3500-96] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 26-27.03.2020 zapisano komplet uczestników
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
26.03.2020 Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem w tym egzamin z komunikacji z pacjentem (2h)
27.03.2020 Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne. Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze
27.03.2020 Anatomia prawidłowa tętnic wieńcowych. Podstawowe projekcje w badaniu koronarografii.
27.03.2020 Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne
27.03.2020 Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA)
27.03.2020 Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA)

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
27.03.2020 Anomalie rozwojowe tętnic wieńcowych - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze)
27.03.2020 Choroba wieńcowa stabilna - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze)
27.03.2020 Przypadki kliniczne; korelacja zmian w koronarografii z EKG – podstawowe patologie wieńcowe (8 osób przy symulatorze)
27.03.2020 Egzamin praktyczny – 10 min na każdego uczestnika
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl