Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs inwazyjny dla początkujących - Koronarografia [2020-3499-97] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 23-24.01.2020
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-30 - 2020-01-23

Liczba wolnych miejsc: 2


Dodatkowe informacje:

UWAGA: SZKOLENIE JEDNODNIOWE!
Zajęcia odbędą się tylko 24.01.2020. “Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem” zacznie się o godzinie 8:00.
Kurs kardiologiczny rozpocznie się o godzinie 9:30.


Niezbędne dokumenty widoczne są na stronie: https://szkoleniakardio.gumed.edu.pl/58306.html

Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać wcześniej na adres:

Uczestnikiem kursu może być tylko osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii. W następnej kolejności lekarze szkolący się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.

Magdalena Juszko
Dział Rozliczeń Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
23.01.2020 Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem w tym egzamin z komunikacji z pacjentem (2h)
24.01.2020 Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne. Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze
24.01.2020 Anatomia prawidłowa tętnic wieńcowych. Podstawowe projekcje w badaniu koronarografii.
24.01.2020 Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne
24.01.2020 Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA)
24.01.2020 Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA)

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
24.01.2020 Anomalie rozwojowe tętnic wieńcowych - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze)
24.01.2020 Choroba wieńcowa stabilna - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze)
24.01.2020 Przypadki kliniczne; korelacja zmian w koronarografii z EKG – podstawowe patologie wieńcowe (8 osób przy symulatorze)
24.01.2020 Egzamin praktyczny – 10 min na każdego uczestnika
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl