Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs TEE zaawansowany [2020-3477-75] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 24.10.2020
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-19 - 2020-10-19

Liczba wolnych miejsc: 1


Dodatkowe informacje:

Niezbędne dokumenty widoczne są na stronie: https://szkoleniakardio.gumed.edu.pl/58306.html

Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać wcześniej na adres:

Uczestnikiem kursu może być tylko osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii. W następnej kolejności lekarze szkolący się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.

Magdalena Juszko
Dział Rozliczeń Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
24.10.2020 Odrębności badań na symulatorach, zasady bezpieczeństwa badania oraz zaawansowane projekcje TEE
24.10.2020 Wykład (60 min) Zaawansowana ocena zastawki mitralnej , monitorowanie zabiegów strukturalnych na zastawce mitralnej (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
24.10.2020 Wykład (60 min) Wady zastawki aortalnej (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
24.10.2020 Wykład (60 min) Ocena protez zastawkowych (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
24.10.2020 Zaawansowana ocena zastawki mitralnej , monitorowanie zabiegów strukturalnych na zastawce mitralnej - kurs na symulatorach: 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów (zaawansowane projekcje, ocena protez zastawkowych, IZW na urządzeniach wszczepialnych, złożonych wad nabytych)
24.10.2020 Badanie TEE w ocenie uszka lewego przedsionka pod katem zabiegu zamykania - kurs na symulatorach: 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów (podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
24.10.2020 Badanie TEE u chorych z podejrzenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia na wszczepialnych urządzeniach ( protezy zastawkowe, elektrody) kurs na symulatorach: 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów ( podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
24.10.2020 Egzamin na dwóch symulatorach, dwóch trenerów – 10 minut na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl