Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs TEE podstawowy [2020-3472-70] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 17.10.2020 kurs odwołany
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
17.10.2020 Odrębności badań na symulatorach, zasady bezpieczeństwa badania oraz prawidłowe projekcje
17.10.2020 Wykład (60 min) Wskazania do badania echo przezprzełykowego (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
17.10.2020 Wykład (60 min) Ocena protez zastawkowych. Badanie TEE w ocenie sercowopochodnej zatorowości (min ocena uszka), PFO (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
17.10.2020 Wykład (60 min) Rola TEE w ocenie ostrych zespołów aortalnych (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
17.10.2020 Badanie TEE w ocenie nabytych wad zastawkowych serca - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów (podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
17.10.2020 Badanie TEE w ocenie sercowopochodnej zatorowości (min ocena uszka), PFO - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów ( podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
17.10.2020 Badanie TEE u chorych z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia na natywnych zastawkach - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów ( podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
17.10.2020 Egzamin - na dwóch symulatorach, dwóch trenerów – 10 minut na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl