Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs TEE podstawowy [2020-3470-68] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 17-18.01.2020 zapisano komplet uczestników
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513 814 776, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-19 - 2020-01-10

Liczba wolnych miejsc: 0


Dodatkowe informacje:

UWAGA: SZKOLENIE JEDNODNIOWE!
ZMIANA TERMINU!
Zajęcia odbędą się 01.02.2020. “Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem” zacznie się o godzinie 8:00.
Kurs kardiologiczny rozpocznie się o godzinie 9:30.


Niezbędne dokumenty widoczne są na stronie: https://szkoleniakardio.gumed.edu.pl/58306.html

Oryginały wszystkich ww. dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać wcześniej na adres:

Uczestnikiem kursu może być tylko osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii. W następnej kolejności lekarze szkolący się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.

Magdalena Juszko
Dział Rozliczeń Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
17.01.2020 Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem w tym egzamin z komunikacji z pacjentem (2h)
18.01.2020 Odrębności badań na symulatorach, zasady bezpieczeństwa badania oraz prawidłowe projekcje
18.01.2020 Wykład (60 min) Wskazania do badania echo przezprzełykowego (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
18.01.2020 Wykład (60 min) Ocena protez zastawkowych. Badanie TEE w ocenie sercowopochodnej zatorowości (min ocena uszka), PFO (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)
18.01.2020 Wykład (60 min) Rola TEE w ocenie ostrych zespołów aortalnych (równolegle, w sposób ciągły obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorach)

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
18.01.2020 Badanie TEE w ocenie nabytych wad zastawkowych serca - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów (podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
18.01.2020 Badanie TEE w ocenie sercowopochodnej zatorowości (min ocena uszka), PFO - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów ( podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
18.01.2020 Badanie TEE u chorych z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia na natywnych zastawkach - 100 min - 4 symulatory, 2 trenerów ( podstawowe projekcje, nabyte wady zastawkowe, IZW, proste wady wrodzone, ocena uszka lewego przedsionka, ocena aorty)
18.01.2020 Egzamin - na dwóch symulatorach, dwóch trenerów – 10 minut na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl