Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. [08-020/6-01-011-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 22-25.06.2020
Koszt uczestnictwa: 500,00 zł
Organizator: Zakład Medycyny Molekularnej, GUMed
Kontakt: mgr Hanna Myszkowska
Zapisy na kurs wyłącznie ON-LINE na stronie GUMedu w zakładce szkolenie podyplomowe.
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2019-10-07 - 2020-06-08

Liczba wolnych miejsc: 1


Dodatkowe informacje:

Kurs jest przeznaczony dla diagnostów laboratoryjnych będących na specjalizacji z Laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
22.06.2020 8.15-10.30 Izolacja kwasów nukleinowych z materiału biologicznego, odmiany PCR w czasie rzeczywistym.
22.06.2020 15.30-17.00 Prenatalna diagnostyka molekularna.
23.06.2020 8.15-10.30 Regulacja ekspresji genów, biosynteza białek i ich przemiany.
23.06.2020 11.30-12.30 Mikromacierze DNA.
23.06.2020 15.00-16.30 Polimorfizmy i mutacje w diagnostyce klinicznej.
24.06.2020 9.15-10.00 Wstęp do genetyki medycznej.
24.06.2020 10.15-11.45 Badania molekularne w praktyce klinicznej.
24.06.2020 12.00-12.45 Sekwencjonowanie następnej generacji – wstęp teoretyczny.
25.06.2020 8.15-11.15 Techniki biologii molekularnej w medycznej diagnostyce laboratoryjnej.
25.06.2020 11.30-13.00 Techniki biologii molekularnej w diagnostyce zakażeń bakteryjnych.
25.06.2020 13.05-13.55 Test zaliczeniowy i podsumowanie.

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
22.06.2020 10.45-12.15 Izolacja DNA i RNA z krwi.
22.06.2020 13.00-15.15 Genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE) metodą PCR-HRM. Ocena poziomu mRNA wybranych genów metodą PCR w czasie rzeczywistym – Ćw.1 cz. I
23.06.2020 10.45-11.30 Analiza wariantów polimorficznych genów metodą RFLP ćw. 2 cz. I.
23.06.2020 13.15-14.00 Ćwiczenie 1 część II.
23.06.2020 14.15-15.00 Ćwiczenie 2 część II.
24.06.2020 8.15-9.00 Analiza wariantów polimorficznych genów metodą RFLP Ćw. 2 cz. III.
24.06.2020 14.45-15.30 Sekwencjonowanie następnej generacji – preparatyka laboratoryjna. W Budynku Collegium Biomedicum ul. Dębinki 1.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl