Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Pediatria
Choroby nowotworowe u dzieci [05-723/3-07-015-2020]

Termin: 23-25.09.2020
Organizator: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, GUMed
Kontakt: Małgorzata Kuderska
tel.: 58 349 28 80, fax: 58 349 29 50, e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
23.09.2020 Specyfika chorób nowotworowych u dzieci i stosowane metody leczenia
23.09.2020 Symptomatologia białaczek u dzieci - postępowanie lekarza pierwszego kontaktu
23.09.2020 Obraz kliniczny chłoniaków nieziarniczych u dzieci i wstępne postępowanie lekarza pierwszego kontaktu
23.09.2020 Chłoniak ziarniczy - obraz kliniczny i diagnostyka
23.09.2020 Guzy germinalne u dzieci - postępowanie diagnostyczne.
24.09.2020 Zróżnicowany obraz kliniczny neuroblastoma - diagnostyka i metody terapii
24.09.2020 Mięsaki tkanek miękkich - obraz kliniczny i czynniki prognostyczne
24.09.2020 Dziecięce guzy wątroby
24.09.2020 Najczęściej występujące guzy kości u dzieci - różnicowanie ze zmianami łagodnymi
24.09.2020 Guzy nerek u dzieci - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
24.09.2020 Guzy endokrynne u dzieci
25.09.2020 Siatkówczak - obraz kliniczny i postępowanie
25.09.2020 Powikłania leczenia onkologicznego
25.09.2020 Opieka hospicyjna i uporczywa terapia u pacjentów onkologicznych
25.09.2020 Zwalczanie bólu w chorobie nowotworowej u dzieci
25.09.2020 Ciężkie powikłania infekcyjne u pacjentów onkologicznych
25.09.2020 Dawstwo i przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieci

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
23.09.2020 Demonstracja klinicznych przypadków białaczek i chłoniaków
24.09.2020 Demonstracja przypadków guzów litych stwarzających problemy diagnostyczne
25.09.2020 Demonstracja przypadków ciężkich ostrych powikłań leczenia onkologicznego
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl