Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Onkologia i hematologia dziecięca
Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej [05-755/3-01-002-2020]

Termin: 02-06.11.2020
Organizator: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, GUMed
Kontakt: Małgorzata Kuderska
tel.: 58 349 28 80, fax: 58 349 29 50, e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
02.11.2020 Fizjologia układu krwiotwórczego
02.11.2020 Diagnostyka guzów litych. Rola badań histologicznych
02.11.2020 Epidemiologia chorób nowotworowych i postęp w wynikach leczenia
02.11.2020 Epidemiologia hematologicznych schorzeń nienowotworowych u dzieci i wstępna diagnostyka różnicowa
03.11.2020 Onkogeneza i występujące zmiany genetyczne w nowotworach dziecięcych
03.11.2020 Diagnostyka laboratoryjna w hematologicznych chorobach nowotworowych
03.11.2020 Hemostaza i wstępna diagnostyka laboratoryjna
03.11.2020 Problem leukopenii u dzieci - wstępna diagnostyka
03.11.2020 Badania obrazowe w chorobach nowotworowych u dzieci - kiedy, jakie ?
04.11.2020 Immunologia i stosowana immunoterapia w chorobach nowotworowych, leczenie biologiczne
04.11.2020 Podstawy chemioterapii - leki przeciwnowotworowe, farmakologia, farmakokinetyka i zasady badania nowych leków. Zasady prowadzenia badań klinicznych i kwalifikacja pacjentów do badań
04.11.2020 Mielosupresyjne i infekcyjne powikłania leczenia onkologicznego. Leczenie wspomagające w onkologii dziecięcej
04.11.2020 Wybrane wczesne powikłania narządowe. Leczenie wspomagające w onkologii dziecięcej
05.11.2020 Stany naglące w hematologii i onkologii
05.11.2020 Wybrane powikłania narządowe późne. Leczenie wspomagające w onkologii dziecięcej
05.11.2020 Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych
05.11.2020 Zasady leczenia paliatywnego i przeciwbólowego w chorobie nowotworowej
06.11.2020 Stany predysponujące do rozwoju nowotworów
06.11.2020 Podstawy radioterapii - radiologia i powikłania
06.11.2020 Opieka psychologiczna i socjalna nad dzieckiem z chorobą nowotworową
06.11.2020 Zagadnienia etyczno-prawne w czasie leczenia dziecka z chorobą nowotworową

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
02.11.2020 Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej u dziecka
02.11.2020 Interpretacja wyników badań hemostazy
03.11.2020 Interpretacja badań cytometrycznych
03.11.2020 Ocena morfologii szpiku kostnego
04.11.2020 Demonstracja przypadków powikłań ostrych i przewlekłych
04.11.2020 Badania ultrasonograficzne - demonstracje przypadków
05.11.2020 Demonstracja przypadków stanów zagrażających życiu w onkologii
05.11.2020 Demonstracja przypadków terapii paliatywnej
06.11.2020 Zaliczenie kursu
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl