Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Anestezjologia i intensywna terapia
Anestezja w położnictwie [05-701/1-05-009-2020]

Termin: 07-11.12.2020
Organizator: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, GUMed
Kontakt: Anna Dylczyk-Sommer
tel.: 58 349 32 70, e-mail: klanest@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
07.12.2020 Zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży i ich implikacje kliniczne
07.12.2020 Macica i łożysko (krążenie maciczno-łożyskowe; łożyskowy transfer leków; farmakologia podczas ciąży; czynność skurczowa macicy)
07.12.2020 Resuscytacja kobiety ciężarnej
08.12.2020 Znieczulenie ciężarnej do zabiegów niepołożniczych.
08.12.2020 Postępowanie w krwotoku położniczym.
08.12.2020 Znieczulenie i farmakoterapia matki karmiącej.
08.12.2020 Znieczulenie do zabiegów wewnątrzmacicznych.
08.12.2020 Zator płynem owodniowym.
09.12.2020 Znieczulenie ogólne i regionalne do porodu rozwiązywanego cięciem cesarskim
09.12.2020 Znieczulenie do ciecia cesarskiego w wybranych sytuacjach położniczych : PIH, HELP, wady serca, patologiczna otyłość, schorzenia neurologiczne)
10.12.2020 Metody łagodzenia bólu porodowego
11.12.2020 Kontrowersje w anestezjologii położniczej (hipotensja podczas znieczulenia podpajęczynówkowego, przyjmowanie posiłków podczas porodu, wpływ analgezji przewodowej na przebieg porodu)
11.12.2020 Co nowego w anestezji położniczej - przegląd piśmiennictwa.
11.12.2020 Resuscytacja noworodka
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl