Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Transplantologia kliniczna
Problemy onkologiczne w przeszczepianiu komórek tkanek i narządów [05-761/3-07-009-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 17.04.2020 zapisano komplet uczestników
Organizator: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUMed
Kontakt: Anna Pitra
e-mail: apitra@gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
17.04.2020 Leki immunosupresyjne i ich rola w etiopatogenezie nowotworów po przeszczepieniu narządów
17.04.2020 Nowotwory narządowe po przeszczepieniu narządów unaczynionych
17.04.2020 Etiopatogeneza nowotworów skóry po przeszczepieniu narządu
17.04.2020 Nowotwory skóry po przeszczepieniu narządu
17.04.2020 Profilaktyka nowotworów skóry po przeszczepieniu narządów unaczynionych
17.04.2020 Profilaktyka nowotworów narządowych u chorych poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu
17.04.2020 Zgłoszenie pacjenta z nowotworem w wywiadzie do transplantacji
17.04.2020 Nowotwory przeniesione od dawcy. Zmiana immunosupresji po rozpoznaniu nowotworu.
17.04.2020 Kolokwium zaliczeniowe
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl