Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna hiperbaryczna (zgodny z ECHM 2H) [2019-3322-198] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 21.10-30.11.2019
Koszt uczestnictwa: 7600,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 04.09-14.10.2019

Liczba wolnych miejsc: 4


Dodatkowe informacje:

Opłatę za kurs proszę wykonać na numer konta Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed (Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk): 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715. W tytule przelewu proszę wpisać numer kursu. Jeżeli uczestnik kursu chciałby uzyskać fakturę na firmę, musi dopisać w dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) NIP firmy. Prosimy o podawanie dokładnych danych osobowych. Proszę o dokonanie opłaty za kurs do 14.10.2019

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
21.10.2019 Fizyka hiperbaryczna i nurkowa
21.10.2019 Fizjologia nurkowania
21.10.2019 Ciało ludzkie w środowisku wodnym
21.10.2019 Urazy ciśnieniowe
21.10.2019 Komory dekompresyjne
22.10.2019 Choroby i wypadki nurkowe
22.10.2019 Nurkowania bezdechowe
22.10.2019 Toksyczność tlenu
22.10.2019 Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych
23.10.2019 Patofizjologia dekompresji
23.10.2019 Tabele dekompresyjne i komputery
23.10.2019 Technologie nurkowania
23.10.2019 CPR
23.10.2019 Leki pod ciśnieniem
24.10.2019 Choroba dekompresyjna
24.10.2019 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
24.10.2019 Nurkowanie niepełnosprawnych
24.10.2019 Nurkowania saturowane
24.10.2019 Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania
24.10.2019 Odległe następstwa nurkowania
25.10.2019 Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu
25.10.2019 Bezpieczeństwo nurkowania , planowanie
25.10.2019 Leczenie rekompresyjne
25.10.2019 Wypadki i zdarzenia nurkowe
25.10.2019 Wypadki nurkowe
25.10.2019 Postępowanie w wypadku nurkowym
26.10.2019 Rehabilitacja nurka po wypadku
26.10.2019 Dochodzenie w wypadkach nurkowych
26.10.2019 Nurkowania zawodowe
25.11.2019 Historia HBOT
25.11.2019 Transport tlenu w normobarii i hiperbarii
25.11.2019 Mechanizm działania HBOT
25.11.2019 Medyczne komory hiperbaryczne
25.11.2019 Ochrona przeciwpożarowe
26.11.2019 Wskazania do HBOT
26.11.2019 Infekcje beztlenowe i mieszane
26.11.2019 Zatory gazowe
26.11.2019 Zagrożone przeszczepy
26.11.2019 Zespoły kompartmentalne i urazy zmiażdżeniowe
26.11.2019 Trudnogojące się rany
26.11.2019 Higiena w komorach hiperbarycznych
26.11.2019 Niepożądane zdarzenia hiperbaryczne
27.11.2019 HBOT w zatruciu tlenkiem węgla
27.11.2019 HBOT w nagłej głuchocie
27.11.2019 Pomiary utlenowania tkanek
27.11.2019 Urządzenia medyczne w komorze
27.11.2019 Intensywna terapia w komorze
27.11.2019 HBOT w uszkodzeniach mózgu
27.11.2019 Przeciwwskazania do HBOT
28.11.2019 Opieka nad pacjentem podczas HBOT
28.11.2019 Dokumentowanie działania HBOT
28.11.2019 Eksperymentalne wskazania do HBOT
28.11.2019 HBOT w uszkodzeniach popromiennych
28.11.2019 Inne wskazania do HBOT
28.11.2019 Powikłania HBOT
29.11.2019 Przepisy, normy i standardy HBOT
29.11.2019 Ocena ryzyka w HBOT
29.11.2019 Bezpieczeństwo HBOT, procedury
30.11.2019 Organizacja ośrodka hiperbarycznego
30.11.2019 Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
22.10.2019 Komory dekompresyjne: prezentacje, scenariusze, symulacje
23.10.2019 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
23.10.2019 Narkoza azotowa: prezentacja
24.10.2019 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
24.10.2019 Narkoza azotowa: prezentacja
26.10.2019 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
25.11.2019 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
26.11.2019 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl