Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodnie z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2019-3319-199] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 02-11.12.2019
Koszt uczestnictwa: 3960,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 04.09-25.11.2019

Liczba wolnych miejsc: 2


Dodatkowe informacje:

Opłatę za kurs proszę wykonać na numer konta Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed (Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk): 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715. W tytule przelewu proszę wpisać numer kursu. Jeżeli uczestnik kursu chciałby uzyskać fakturę na firmę, musi dopisać w dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) NIP firmy. Prosimy o podawanie dokładnych danych osobowych. Proszę o dokonanie opłaty za kurs do 25.11.2019

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
02.12.2019 Wstęp
02.12.2019 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
02.12.2019 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
02.12.2019 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
02.12.2019 Podstawy HBO
02.12.2019 Zatrucie tlenkiem węgla
02.12.2019 Trudnogojące się rany
02.12.2019 Komory hiperbaryczne
03.12.2019 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
03.12.2019 Uszkodzenia popromienne
03.12.2019 Toksyczność tlenu
03.12.2019 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
04.12.2019 Inne wskazania do HBO
04.12.2019 Zespoły kompartmentalne
04.12.2019 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
04.12.2019 Higiena w komorach
05.12.2019 Dekompresja i choroba dekompresyjna
05.12.2019 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
06.12.2019 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
06.12.2019 Ochrona ppoż.
06.12.2019 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
02.12.2019 Sesja HBOT
02.12.2019 Sesja HBOT
03.12.2019 Sesja HBOT
03.12.2019 Sesja HBOT
03.12.2019 Komory i urządzenia
03.12.2019 Sesja HBOT
03.12.2019 Sesja HBOT
04.12.2019 Sesja HBOT
04.12.2019 Sesja HBOT
04.12.2019 Kwalifikacja i urządzenia
05.12.2019 Sesja HBOT
05.12.2019 Sesja HBOT
05.12.2019 Ćwiczenia ppoż.
05.12.2019 Sesja HBOT
05.12.2019 Sesja HBOT
06.12.2019 Sesja HBOT
06.12.2019 Sesja HBOT
06.12.2019 Sesja HBOT
06.12.2019 Sesja HBOT
06.12.2019 Komory i urządzenia
09.12.2019 Sesja HBOT
09.12.2019 Sesja HBOT
09.12.2019 Kwalifikacja, opieka, procedury
09.12.2019 Sesja HBOT
09.12.2019 Sesja HBOT
10.12.2019 Sesja HBOT
10.12.2019 Sesja HBOT
10.12.2019 Sesja HBOT
10.12.2019 Sesja HBOT
11.12.2019 Sesja HBOT
11.12.2019 Sesja HBOT
11.12.2019 Kwalifikacja, opieka, procedury
11.12.2019 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl