Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej [2019-3204-106] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 25.02-06.03.2019
Koszt uczestnictwa: 4200,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 04-21.02.2019

Liczba wolnych miejsc: 3


Dodatkowe informacje:

Kurs szkoleniowy pt. “Medycyna nurkowa i hiperbaryczna” kierowany jest głównie do ratowników medycznych biorących udział w zabezpieczaniu nurkowań zawodowych i wojskowych oraz do pielęgniarek podejmujących pracę w ośrodkach hiperbarycznych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz zgodnie ze standardami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (ECHM). Kurs obejmuje teorię i praktykę medycyny nurkowej i hiperbarycznej, w tym stosowania rekompresji leczeniczej i tlenoterapii hiperbarycznej.

Opłatę za kurs proszę wykonać na numer konta Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed (Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk): 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715. W tytule przelewu proszę wpisać numer kursu. Jeżeli uczestnik kursu chciałby uzyskać fakturę na firmę, musi dopisać w dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) NIP firmy. Prosimy o podawanie dokładnych danych osobowych. Proszę o dokonanie opłaty za kurs do 21.02.2019r

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
25.02.2019 Wstęp
25.02.2019 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
25.02.2019 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
25.02.2019 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
25.02.2019 Podstawy HBO
25.02.2019 Zatrucie tlenkiem węgla
25.02.2019 Trudnogojące się rany
25.02.2019 Komory hiperbaryczne
26.02.2019 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
26.02.2019 Uszkodzenia popromienne
26.02.2019 Toksyczność tlenu
26.02.2019 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
27.02.2019 Inne wskazania do HBO
27.02.2019 Zespoły kompartmentalne
27.02.2019 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
27.02.2019 Higiena w komorach
28.02.2019 Dekompresja i choroba dekompresyjna
28.02.2019 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
01.03.2019 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
01.03.2019 Ochrona ppoż.
01.03.2019 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
25.02.2019 Sesja HBOT
25.02.2019 Sesja HBOT
26.02.2019 Sesja HBOT
26.02.2019 Sesja HBOT
26.02.2019 Komory i urządzenia
26.02.2019 Sesja HBOT
26.02.2019 Sesja HBOT
27.02.2019 Sesja HBOT
27.02.2019 Sesja HBOT
27.02.2019 Kwalifikacja i urządzenia
28.02.2019 Sesja HBOT
28.02.2019 Sesja HBOT
28.02.2019 Ćwiczenia ppoż.
28.02.2019 Sesja HBOT
28.02.2019 Sesja HBOT
01.03.2019 Sesja HBOT
01.03.2019 Sesja HBOT
01.03.2019 Komory i urządzenia
01.03.2019 Sesja HBOT
01.03.2019 Sesja HBOT
04.03.2019 Sesja HBOT
04.03.2019 Sesja HBOT
04.03.2019 Kwalifikacja, opieka, procedury
04.03.2019 Sesja HBOT
04.03.2019 Sesja HBOT
05.03.2019 Sesja HBOT
05.03.2019 Sesja HBOT
05.03.2019 Sesja HBOT
05.03.2019 Sesja HBOT
06.03.2019 Sesja HBOT
06.03.2019 Sesja HBOT
06.03.2019 Kwalifikacja, opieka, procedury
06.03.2019 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl