Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Szkolenie nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2018 r. [2018-3053-207] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 20.10-09.12.2018
Koszt uczestnictwa: 1,00 zł
Organizator: Kolegium Kształcenia Podyplomowego, GUMed
Kontakt: Anna Milecka
tel.: 583493905, e-mail: amilecka@uck.gda.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
20.10.2018 Inauguracja i wprowadzenie do zajęć
20.10.2018 Historia medycyny transplantacyjnej
20.10.2018 Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów i możliwości jego realizacji
20.10.2018 Prawodawstwo europejskie oraz polskie przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej
20.10.2018 Stanowisko, rola i pozycja koordynatora transplantacyjnego. Umocowanie prawne i zawodowe
21.10.2018 Koncepcje i kryteria śmierci człowieka
27.10.2018 Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. Rozmowa z rodziną zmarłego. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia
17.11.2018 Pobranie wielonarządowe. Aspekty chirurgiczne i organizacyjne
17.11.2018 Zasady zabezpieczenia narządów przed niedokrwieniem. Metody przechowywania. Wczesne i odległe następstwa niedokrwienia narządu
17.11.2018 Pobranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
17.11.2018 Układ zgodności tkankowej i zasady doboru immunologicznego dawcy i biorcy
17.11.2018 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia nerki
17.11.2018 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia płuc
18.11.2018 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia trzustki
18.11.2018 Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
18.11.2018 Powikłania zakaźne (wirusowe, bakteryjne i grzybicze) u chorych po przeszczepieniu narządów
18.11.2018 Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu. Rozpoznawanie i leczenie procesu odrzucania
24.11.2018 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia serca
24.11.2018 Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia wątroby
24.11.2018 Zasady opieki długoterminowej nad chorym po przeszczepieniu narządu
24.11.2018 Zasady przejrzystości, bezpieczeństwa i nadzoru przeszczepiania narządów w Polsce
25.11.2018 Standardy jakości i bezpieczeństwa przeszczepiania narządów. Zdarzenia niepożądane. Dawcy zwiększonego ryzyka. Zapobieganie przenoszeniu nowotworów od dawcy do biorcy przeszczepu
25.11.2018 Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka
01.12.2018 Przeszczepy biostatyczne
01.12.2018 Przeszczepianie nerek od dawców żywych
01.12.2018 Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie
01.12.2018 Odrębności pobierania i przeszczepianie narządów u dzieci
01.12.2018 Alokacja i dystrybucja narządów
01.12.2018 Stanowisko Kościoła w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów
02.12.2018 Ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów
08.12.2018 Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów. Program „Partnerstwo dla Transplantacji”
09.12.2018 Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
21.10.2018 Rozpoznawanie zgonu. Śmierć mózgu i jej następstwa. Śmierć w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
21.10.2018 Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Podtrzymywanie czynności narządów
27.10.2018 Czynniki ryzyka i przeciwwskazania do pobrania i wykorzystania narządów od zmarłych
27.10.2018 Identyfikacja możliwości pobrania narządu. Potencjał dawstwa.
28.10.2018 Rozmowa z rodziną zmarłego o pobraniu narządów
25.11.2018 Praktyczne aspekty koordynacji - od rozpoznania zgonu do pobrania
02.12.2018 Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów koordynacji pobrania wielonarządowego
02.12.2018 Rozmowa z rodziną zmarłego dawcy. Repetytorium.
08.12.2018 Praca koordynatora przed, w czasie i po zabiegu przeszczepienia narządu
09.12.2018 Symulacje poszczególnych etapów pracy koordynatora. Koordynacja pobrania wielonarządowego w systemie www.rejestrytx.gov.pl
09.12.2018 Egzamin testowy
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl