Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna hiperbaryczna (zgodny z ECHM 2H) [2018-2943-147] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 23.04-26.05.2018
Koszt uczestnictwa: 6900,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
23.04.2018 Fizyka hiperbaryczna i nurkowa
23.04.2018 Fizjologia nurkowania
23.04.2018 Ciało ludzkie w środowisku wodnym
23.04.2018 Urazy ciśnieniowe
23.04.2018 Komory dekompresyjne
24.04.2018 Choroby i wypadki nurkowe
24.04.2018 Nurkowania bezdechowe
24.04.2018 Toksyczność tlenu
24.04.2018 Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych
25.04.2018 Patofizjologia dekompresji
25.04.2018 Tabele dekompresyjne i komputery
25.04.2018 Technologie nurkowania
25.04.2018 CPR
25.04.2018 Leki pod ciśnieniem
26.04.2018 Choroba dekompresyjna
26.04.2018 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
26.04.2018 Nurkowanie niepełnosprawnych
26.04.2018 Nurkowania saturowane
26.04.2018 Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania
26.04.2018 Odległe następstwa nurkowania
27.04.2018 Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu
27.04.2018 Bezpieczeństwo nurkowania , planowanie
27.04.2018 Leczenie rekompresyjne
27.04.2018 Wypadki i zdarzenia nurkowe
27.04.2018 Wypadki nurkowe
27.04.2018 Postępowanie w wypadku nurkowym
28.04.2018 Rehabilitacja nurka po wypadku
28.04.2018 Dochodzenie w wypadkach nurkowych
28.04.2018 Nurkowania zawodowe
21.05.2018 Historia HBOT
21.05.2018 Transport tlenu w normobarii i hiperbarii
21.05.2018 Mechanizm działania HBOT
21.05.2018 Medyczne komory hiperbaryczne
21.05.2018 Ochrona przeciwpożarowe
22.05.2018 Wskazania do HBOT
22.05.2018 Infekcje beztlenowe i mieszane
22.05.2018 Zatory gazowe
22.05.2018 Zagrożone przeszczepy
22.05.2018 Zespoły kompartmentalne i urazy zmiażdżeniowe
22.05.2018 Trudnogojące się rany
22.05.2018 Higiena w komorach hiperbarycznych
22.05.2018 Niepożądane zdarzenia hiperbaryczne
23.05.2018 HBOT w zatruciu tlenkiem węgla
23.05.2018 HBOT w nagłej głuchocie
23.05.2018 Pomiary utlenowania tkanek
23.05.2018 Urządzenia medyczne w komorze
23.05.2018 Intensywna terapia w komorze
23.05.2018 HBOT w uszkodzeniach mózgu
23.05.2018 Przeciwwskazania do HBOT
24.05.2018 Opieka nad pacjentem podczas HBOT
24.05.2018 Dokumentowanie działania HBOT
24.05.2018 Eksperymentalne wskazania do HBOT
24.05.2018 HBOT w uszkodzeniach popromiennych
24.05.2018 Inne wskazania do HBOT
24.05.2018 Powikłania HBOT
25.05.2018 Przepisy, normy i standardy HBOT
25.05.2018 Ocena ryzyka w HBOT
25.05.2018 Bezpieczeństwo HBOT, procedury
26.05.2018 Organizacja ośrodka hiperbarycznego
26.05.2018 Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
24.04.2018 Komory dekompresyjne: prezentacje, scenariusze, symulacje
25.04.2018 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
25.04.2018 Narkoza azotowa: prezentacja
26.04.2018 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
26.04.2018 Narkoza azotowa: prezentacja
27.04.2018 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
28.04.2018 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
21.05.2018 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl