Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna hiperbaryczna (zgodny z ECHM 2H) [2017-2634-201] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 23.10-18.11.2017
Koszt uczestnictwa: 6900,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
23.10.2017 Fizyka hiperbaryczna i nurkowa
23.10.2017 Fizjologia nurkowania
23.10.2017 Ciało ludzkie w środowisku wodnym
23.10.2017 Urazy ciśnieniowe
23.10.2017 Komory dekompresyjne
24.10.2017 Choroby i wypadki nurkowe
24.10.2017 Nurkowania bezdechowe
24.10.2017 Toksyczność tlenu
24.10.2017 Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych
25.10.2017 Patofizjologia dekompresji
25.10.2017 Tabele dekompresyjne i komputery
25.10.2017 Technologie nurkowania
25.10.2017 CPR
25.10.2017 Leki pod ciśnieniem
26.10.2017 Choroba dekompresyjna
26.10.2017 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
26.10.2017 Nurkowanie niepełnosprawnych
26.10.2017 Nurkowania saturowane
26.10.2017 Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania
26.10.2017 Odległe następstwa nurkowania
27.10.2017 Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu
27.10.2017 Bezpieczeństwo nurkowania , planowanie
27.10.2017 Leczenie rekompresyjne
27.10.2017 Wypadki i zdarzenia nurkowe
27.10.2017 Wypadki nurkowe
27.10.2017 Postępowanie w wypadku nurkowym
28.10.2017 Rehabilitacja nurka po wypadku
28.10.2017 Dochodzenie w wypadkach nurkowych
28.10.2017 Nurkowania zawodowe
13.11.2017 Historia HBOT
13.11.2017 Transport tlenu w normobarii i hiperbarii
13.11.2017 Mechanizm działania HBOT
13.11.2017 Medyczne komory hiperbaryczne
13.11.2017 Ochrona przeciwpożarowe
14.11.2017 Wskazania do HBOT
14.11.2017 Infekcje beztlenowe i mieszane
14.11.2017 Zatory gazowe
14.11.2017 Zagrożone przeszczepy
14.11.2017 Zespoły kompartmentalne i urazy zmiażdżeniowe
14.11.2017 Trudnogojące się rany
14.11.2017 Higiena w komorach hiperbarycznych
14.11.2017 Niepożądane zdarzenia hiperbaryczne
15.11.2017 HBOT w zatruciu tlenkiem węgla
15.11.2017 HBOT w nagłej głuchocie
15.11.2017 Pomiary utlenowania tkanek
15.11.2017 Urządzenia medyczne w komorze
15.11.2017 Intensywna terapia w komorze
15.11.2017 HBOT w uszkodzeniach mózgu
15.11.2017 Przeciwwskazania do HBOT
16.11.2017 Opieka nad pacjentem podczas HBOT
16.11.2017 Dokumentowanie działania HBOT
16.11.2017 Eksperymentalne wskazania do HBOT
16.11.2017 HBOT w uszkodzeniach popromiennych
16.11.2017 Inne wskazania do HBOT
16.11.2017 Powikłania HBOT
17.11.2017 Przepisy, normy i standardy HBOT
17.11.2017 Ocena ryzyka w HBOT
17.11.2017 Bezpieczeństwo HBOT, procedury
18.11.2017 Organizacja ośrodka hiperbarycznego
18.11.2017 Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
24.10.2017 Komory dekompresyjne: prezentacje, scenariusze, symulacje
25.10.2017 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
25.10.2017 Narkoza azotowa: prezentacja
26.10.2017 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
26.10.2017 Narkoza azotowa: prezentacja
27.10.2017 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
28.10.2017 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
13.11.2017 Sesja HBOT: prezentacje, scenariusze, symulacje
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl