Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Kurs medycyny nurkowej i hiperbarycznej dla pielęgniarek (zgodnie z wymogami NFZ i standardami ECHM) [2017-2513-127] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 03-12.04.2017 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 3600,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 05.02-20.03.2017

Liczba wolnych miejsc: 0


Dodatkowe informacje:

Opłatę za kurs proszę wykonać na numer konta Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed (Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk): 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715.
W tytule przelewu proszę wpisać numer kursu. Jeżeli uczestnik kursu chciałby uzyskać fakturę na firmę, musi dopisać w dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) NIP firmy.
Organizator kształcenia bardzo prosi o podawanie dokładnych danych osobowych.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
03.04.2017 Wstęp
03.04.2017 Fizyka nurkowa i hiperbaryczna
03.04.2017 Fizjologia w hiperbarii i podczas nurkowania
03.04.2017 Technologie nurkowania i prac hiperbarycznych
03.04.2017 Podstawy HBO
03.04.2017 Zatrucie tlenkiem węgla
03.04.2017 Trudnogojące się rany
03.04.2017 Komory hiperbaryczne
04.04.2017 Zgorzel gazowa i martwicze zakażenia tkanek miękkich
04.04.2017 Uszkodzenia popromienne
04.04.2017 Toksyczność tlenu
04.04.2017 Opieka nad pacjentem podczas leczenia HBO
05.04.2017 Inne wskazania do HBO
05.04.2017 Zespoły kompartmentalne
05.04.2017 Kwalifikacja do leczenia i dokumentacja
05.04.2017 Higiena w komorach
06.04.2017 Dekompresja i choroba dekompresyjna
06.04.2017 Rodzaje sesji hiperbarycznych i systemy oddechowe
07.04.2017 Bezpieczeństwo sesji hiperbarycznych
07.04.2017 Ochrona ppoż.
07.04.2017 Sprzęt medyczny w komorze

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
03.04.2017 Sesja HBOT
03.04.2017 Sesja HBOT
04.04.2017 Sesja HBOT
04.04.2017 Sesja HBOT
04.04.2017 Komory i urządzenia
04.04.2017 Sesja HBOT
04.04.2017 Sesja HBOT
05.04.2017 Sesja HBOT
05.04.2017 Sesja HBOT
05.04.2017 Kwalifikacja i urządzenia
06.04.2017 Sesja HBOT
06.04.2017 Sesja HBOT
06.04.2017 Ćwiczenia ppoż.
06.04.2017 Sesja HBOT
06.04.2017 Sesja HBOT
07.04.2017 Sesja HBOT
07.04.2017 Sesja HBOT
07.04.2017 Komory i urządzenia
07.04.2017 Sesja HBOT
07.04.2017 Sesja HBOT
10.04.2017 Sesja HBOT
10.04.2017 Sesja HBOT
10.04.2017 Kwalifikacja, opieka, procedury
10.04.2017 Sesja HBOT
10.04.2017 Sesja HBOT
11.04.2017 Sesja HBOT
11.04.2017 Sesja HBOT
11.04.2017 Sesja HBOT
11.04.2017 Sesja HBOT
12.04.2017 Sesja HBOT
12.04.2017 Sesja HBOT
12.04.2017 Kwalifikacja, opieka, procedury
12.04.2017 Test zaliczający
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl